<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> PPK - kiedy na moje konto w PPK trafi wpłata powitalna?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

PPK - kiedy na moje konto w PPK trafi wpłata powitalna?

21.04.2020
PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to prywatny i powszechny program oszczędzania, który ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków – zwłaszcza tych będących na emeryturze. PPK jest wdrażane do firm od 1 lipca 2019 roku, w kolejności uzależnionej od liczby zatrudnianych osób w danym przedsiębiorstwie. Zaletą programu jest przekazywanie wpłat, na indywidualne konto każdego uczestnika programu, przez 3 podmioty: samego pracownika, pracodawcę oraz państwo. Dodatkowym bonusem jest tzw. wpłata powitalna. Co to takiego, w jakiej wysokości jest przyznawana? Kiedy i kto może otrzymać wpłatę powitalną?
 

Pracownicze Plany Kapitałowe – terminy, które warto znać

Pracownicze Plany Kapitałowe wdrażane są już od 1 lipca 2019 roku. I etap wprowadzania PPK obejmował firmy, które zatrudniały co najmniej 250 osób. II etap, który trwa obecnie, dotyczy tych przedsiębiorstw, gdzie liczba pracowników znajduje się w przedziale od 50 do 249 osób. Ten etap rozpoczął się 1 stycznia 2020 roku, ale z uwagi na rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 terminy zawierania wszystkich umów uległy zmianie. Nowe terminy są zbieżne z tymi, które zaplanowane były dla III etapu wdrażania PPK. 28 marca bieżącego roku Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”, która ma być wsparciem dla przedsiębiorców oraz pracowników i ochronić ich przed negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Nowy termin na podpisanie umów o zarządzanie PPK przesunięto do 27 października 2020 roku, a termin na podpisanie umów o prowadzenie PPK trwa do 10 listopada 2020 roku. III etap wprowadzania PPK do firm ma rozpocząć się 1 lipca 2020 roku i obejmować te przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Ostatni, czyli IV etap wdrażania PPK, zaplanowany jest na początek przyszłego roku i obejmie on wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa, a także jednostki sektora finansów publicznych.
 

Wpłata powitalna – najważniejsze informacje

Wpłata powitalna to dodatkowe środki finansowe, przekazywane z pieniędzy państwa na indywidualne konto każdego z uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wpłatę taką otrzyma każdy, kto spełni wymagane warunki. Prezent w postaci tzw. wpłaty powitalnej przeznaczony jest dla każdego uczestnika programu, który przez okres pełnych 3 miesięcy odkładał pieniądze w ramach PPK. Wysokość wpłaty powitalnej to 250 zł netto i jest ona taka sama dla każdego uczestnika programu – niezależnie od wysokości jego wynagrodzenia. Te dodatkowe środki finansowe trafiają bezpośrednio na indywidualny rachunek uczestnika programu, prowadzony w instytucji finansowej, z którą została podpisana umowa. Pieniądze muszą zostać przekazane w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym został spełniony określony warunek (3 miesiące przekazywania wpłat na swój rachunek PPK). Kwota, którą Fundusz Pracy przekazał na poczet wpłat powitalnych, wynosi blisko 295 tys. złotych. Szacuje się, że do końca bieżącego roku, kwota ta wyniesie aż 400 mln złotych.
 
Warunki, które muszą zostać spełnione, aby uczestnik programu PPK otrzymał wpłatę powitalną:
1. Uczestnik programu musi do niego należeć przez 3 pełne miesiące kalendarzowe.
2. Uczestnik programu musi przekazywać na swoje konto składki podstawowe przez okres 3 miesięcy.  
 
Warto wiedzieć, że wpłata powitalna przekazywana jest jednorazowo, więc w przypadku zmiany pracodawcy nie zostanie ona powielona.  
Poza wpłatą powitalną państwo przekazuje również dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Warunkiem otrzymania takiej dopłaty jest zgromadzenie na swoim rachunku wpłaty podstawowe obliczane od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpłata ta może być przekazana tylko raz w danym roku kalendarzowym, niezależnie od tego, ile rachunków w ramach PPK prowadzonych jest dla jednego uczestnika programu. Ta dopłata roczna również jest finansowana przez Fundusz Pracy.
 

Jak sprawdzić, czy otrzymaliśmy wpłatę powitalną?

Każdy uczestnik programu PPK ma założony indywidualny – prywatny oraz imienny - rachunek w instytucji finansowej, z którą firma zatrudniająca podpisała umowę o zarządzanie oraz prowadzenie PPK. W zależności od tego, jaka jest to instytucja, różne mogą być sposoby logowania się do systemu. Uogólniając jednak zalogowanie się jest zbieżne ze sposobem, w jaki korzysta się z internetowego konta bankowego. W pakiecie powitalnym, przekazanym przez instytucję finansową po zawarciu umowy, powinny się znajdować niezbędne loginy oraz hasła umożliwiające zalogowanie się do systemu. Pod wskazanym adresem internetowym możemy sprawdzić stan naszego konta, a w tym także to, czy otrzymaliśmy wpłatę powitalną. Dodatkowo mamy możliwość monitorowania środków wpływających na nasz rachunek. W sytuacji, gdy np. pracodawca nie dokonuje wpłat podstawowych, które są obowiązkowe, może zostać nałożona na niego kara grzywny.
 

Wpłaty powitalne wpłynęły na konta uczestników PPK

Wszyscy uprawnieni uczestnicy PPK z NN Investment Partners TFI otrzymali wpłaty powitalne.
Warto wiedzieć, że nie ma takiej konieczności, aby trzy wpłaty podstawowe – uprawniające do otrzymania wpłaty powitalnej – były przekazywane na jeden rachunek PPK. Nie muszą one być również przekazywane za miesiące, które po sobie nie następują. Co to oznacza w praktyce? Pracownik, który jest uczestnikiem programu przez 1 miesiąc (za ten też miesiąc opłacił składkę podstawową na swój indywidualny rachunek) i po tym miesiącu stracił pracę, może kolejne 2 miesiące opłacać u innego pracodawcy (jak już znajdzie nową pracę), na innym rachunku PPK. Po takich 2 miesiącach będzie on uprawniony do otrzymania wpłaty powitalnej.
Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.