<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Początkujący, doświadczony czy rekin inwestycyjny? Quiz
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Początkujący, doświadczony czy rekin inwestycyjny?

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą funduszy inwestycyjnych

20.01.2017

Pomnażanie pieniędzy z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu lub możliwości na aktywne inwestowanie. Nie musisz wówczas dogłębnie poznawać zasad działania rynków finansowych, rozmaitych technik analitycznych lub pilnować rachunku maklerskiego. Zrobią to za Ciebie profesjonalne zespoły pracowników zatrudnianych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – zarządzający funduszami  oraz analitycy. Taka wygoda nie oznacza jednak Twojej absolutnej bierności inwestycyjnej – zwłaszcza jeśli chcesz dywersyfikować swój portfel, dążąc do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Wymaga to pewnej wiedzy i doświadczenia. Doświadczenie w inwestowaniu zdobędziesz z czasem, wiedzę powinieneś zdobywać i aktualizować na bieżąco. Dlatego wypełnij test wiedzy i sprawdź, jak jesteś przygotowany do inwestowania w fundusze. Poczatkujący? Doświadczony? A może rekin inwestycyjny?

1. Istota działania funduszy inwestycyjnych polega na połączeniu kapitałów pochodzących od wielu różnych inwestorów indywidualnych celem ich wspólnego inwestowania. Ma to na celu takie lokowanie pieniędzy inwestorów, by przynosiły one:
2. W zamian za dokonywane przez inwestora wpłaty fundusz przydziela mu odpowiednie tytuły uczestnictwa. Są to:
3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) jest to:
4. Jednym z podstawowych kryteriów podziału funduszy inwestycyjnych, określonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA), jest podział ze względu na politykę inwestycyjną stosowaną przez fundusz. W ramach tej klasyfikacji wyróżniamy fundusze bezpieczne, do których możemy zaliczyć:
5. Fundusze inwestycyjne mieszane (hybrydowe) lokują kapitał inwestorów w:
6. Dywersyfikacja (zróżnicowanie) portfela inwestycji ma na celu:
7. Jeśli nie jesteś doświadczonym inwestorem, czyli nie masz zbyt dużej wiedzy i doświadczenia w dobieraniu odpowiednich funduszy inwestycyjnych do swojego portfela, a jednocześnie nie akceptujesz wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, to powinieneś:
8. Przygotowując się do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinieneś przede wszystkim określić:
9. Prospekt informacyjny jest najważniejszym źródłem rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat konkretnego funduszu inwestycyjnego. Można w nim znaleźć następujące przykładowe informacje:
10. Efektywna stopa zwrotu z inwestycji jest skuteczną metodą wyliczenia opłacalności inwestycji. Pozwala na określenie: