<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusze Inwestycyjne Zamknięte - Ogłoszenie
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

W związku z ograniczeniami związanymi z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani też wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz wynikającymi z tego możliwościami prezentacji informacji o tych funduszach w sposób publiczny, z dniem 1 sierpnia 2018 roku oddajemy w Państwa ręce nowe rozwiązanie, dzięki któremu po zalogowaniu będą mogli Państwo sprawdzić wycenę zakupionych certyfikatów, znaleźć bieżące informacje związane z uczestnictwem w funduszach zamkniętych, jak również inne użyteczne dokumenty.

 

Wybierz fundusz inwestycyjny zamknięty i po przejściu do panelu logowania zaloguj się numerem Uczestnika oraz hasłem:

NN (L) Senior Loans FIZ

NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ

NN Total Return FIZ

NN Kapitał Plus FIZ