Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
345,62 PLN
Wartość jednostki 22.07.2016
380,22 PLN
Wartość jednostki 24.07.2017
+10,01 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Uczestnicy

  • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem utworzonym zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2002 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych.
  • Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Marcin Szortyka

  Marcin Szortyka

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 12 lat w branży

  FWP PKP SFIO zanotował w pierwszym kwartale wzrost o 4,2%. Na wynik miały wpływ trzy czynniki. Po pierwsze – nowe wpłaty do funduszu, po drugie wzrost cen akcji (WIG wzrósł w tym czasie o 5,5%), oraz wzrost cen obligacji (indeks obligacji 1-3 letnich wzrósł o ok. 0,8%). Dobra sytuacja na rynku długu miała przyczyny głównie zewnętrzne i powodowana była uspokojeniem komunikatów na temat wojny walutowej czy dalszym wspomaganiem gospodarek (EBC, Bank Japonii).

  Z kolei rynek akcji po nerwowym styczniu, w którym akcje polskie spadły o ok 5% (na świecie ok. 6%), luty przyniósł uspokojenie nastrojów, a marzec mocne wzrosty (+8% w Polsce, +7% na rynkach rozwiniętych i +13% na rynkach wschodzących). W najbliższym czasie najistotniejszy wpływ na rynki akcji mogą mieć ceny surowców i zachowanie rynków wschodzących, a na rynek długu ceny surowców i ryzyko wzrostu inflacji. Wydaje się, że miejsca do spadków stóp, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, zaczyna brakować.