<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Indeks Obligacji | Fundusze inwestycyjne | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Indeks Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
90,94 PLN
Wartość jednostki 26.01.2022
88,77 PLN
Wartość jednostki 26.01.2023
-2,39 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Klasa ryzyka:niska 2/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Thumbnail
Tomasz RabędaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% TBSP.Index
Początek działalności funduszu19.06.2020
Opłata za zarządzania i administrację (w skali roku)0,49%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
ZarządzającyTomasz Rabęda, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0.66 % (6.60zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo?

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 1 rok.
 • Inwestorzy akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestycjami Aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.

Cel i polityka

 • Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland.
 • Może inwestować do 100% Aktywów w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu.
 • Skład portfela Subfunudszu może różnić od składu indeksu Treasury BondSpot Poland.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO