NN (L) Japonia

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
171,08 PLN
Wartość jednostki 19.01.2016
180,08 PLN
Wartość jednostki 19.01.2017
+5,26 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

zainwestuj online Bez opłat dystrybucyjnych

Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Michał Witkowski

  Yoshihiro Miyazaki

  Senior Fund Manager

   

  W czerwcu rynek japońskich akcji ucierpiał ze względu na wzrost awersji do ryzyka inwestorów. Najcięższym okresem miesiąca był ostatni tydzień, kiedy to zaskoczenie wywołane wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii wprowadziło duże zamieszanie. Silny wstrząs wystąpił szczególnie na rynku walutowym, gdzie waluty uznawane za bezpieczne znacząco zyskiwały. Japoński jen jako jedna z nich umocnił się o 7,3% w stosunku do dolata, 7,5% w stosunku do euro, i aż o 16% w stosunku do funta. Tak silna zmiana miała negatywny wpływ na japońskie spółki ze względu na spadek ich konkurencyjności (umocnienia w horyzoncie kilku miesięcy obniży zyski firm eksporterów).

  W czerwcu fundusz NN (L) Japonia uzyskał wynik -11,39%. W porównaniu z indeksem odniesienia, nasz portfel przeważał sektor przemysłowy, materiałów i IT. Największe niedoważenie dotyczyło sektora ochrony zdrowia, dóbr podstawowych oraz finansowego.

  W przyszłości, jeśli obecny kurs walutowy się utrzyma, nie należy się spodziewać znaczącej poprawy. Inne wydarzenia, takie jak negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, czy wybory w USA i Europie mogą osłabić globalny wzrost ekonomiczny. Biorą to pod uwagę, konieczne jest ostrożne podejście do rynku akcji japońskich. Pozytywnym aspektem jest natomiast spodziewane ogłoszenie przez rząd wsparcia fiskalnego dla gospodarki japońskiej.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO