NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Japonia

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
211,30 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
181,44 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
-14,13 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

13.05.2019
Tak, jak w przypadku rynków akcji na całym świecie, tak i w Japonii pierwszy kwartał 2019 r. okazał się bardzo pozytywny. Indeks MSCI Japan urósł o prawie 8 proc. w walucie lokalnej. Zwyżkom notowań akcji sprzyjało złagodzenie stanowiska amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie podwyżek stóp procentowych. Wprawdzie w lutym inwestorzy przeżyli chwile zwątpienia w trwałość styczniowego rajdu, ale dość szybko rosnące nadzieje na przełom w rozmowach handlowych między USA i Chinami ponownie poprawiły nastroje. Dodatkowo spółkom notowanym na giełdzie Tokio, wśród których jest sporo eksporterów, pomogło osłabienie jena. Pod koniec kwartału ożywienie na rynku zaczęło tracić na sile, bo rozmowy handlowe na linii Waszyngton-Pekin utknęły w martwym punkcie, a obawy odnośnie do wzrostu gospodarczego powróciły, między innymi ze względu na krótkotrwałe odwrócenie krzywej rentowności w USA (spadek oprocentowania obligacji dziesięcioletnich poniżej rentowności trzymiesięcznych bonów skarbowych w przeszłości często zapowiadał recesję) oraz słabe wskaźniki gospodarcze z Europy.
W pierwszym kwartale 2019 r. NN (L) Japonia wypracował wynik inwestycyjny na poziomie 6,88 proc. Mimo dynamicznych zwyżek z początku roku, powodów do optymizmu jest raczej niewiele. Inwestorzy są wciąż zaniepokojeni perspektywą spadku wzrostu gospodarki amerykańskiej w wyniku zakończenia ekspansji fiskalnej i nierozwiązanych napięć handlowych między USA i Chinami, co widać w tzw. spłaszczeniu krzywej dochodowości (osiągnięciu podobnej rentowności zarówno przez krótko- jak i długoterminowe rządowe papiery amerykańskie). W strefie euro dramatyczny spadek tempa wzrostu niemieckiego PKB napędza obawy o zbliżające się pogorszenie koniunktury w całym eurolandzie. Nie można też zapominać o wciąż nierozwiązanej kwestii brexitu.
Ostatnie wzrosty na tokijskim rynku akcji można rozpatrywać w kategoriach odreagowania głębokiego pesymizmu z końca 2018 r. Pesymizmu uzasadnionego pogarszającymi się perspektywami japońskich przedsiębiorstw – wskaźnik rewizji prognoz zysków w dół jest na poziomach najniższych od 10 lat. Słaba dynamika wzrostu sprzedaży w przemyśle wytwórczym i presja na marżę wynikająca z rosnących kosztów w usługach doprowadziły do rozczarowujących wyników finansowych. Dla japońskich korporacji obraz ten nie uległ poprawie w ostatnim czasie i prawdopodobnie ogłoszą one bardzo ostrożne prognozy zysków na rok obrotowy kończący się w marcu 2020 r. Optymistycznym akcentem na tle tych wszystkich niepewności bez wątpienia pozostają wyceny akcji z Kraju Kwitnącej Wiśni, wskazujące na to, że wiele złych informacji jest już uwzględnionych w notowaniach. Wskaźnik ceny do wartości księgowej to bardzo rozsądne 1,25. Rentowność akcji (stosunek zysku na akcję do ceny akcji) to atrakcyjne 6,91 proc. a oczekiwana stopa dywidendy wynosi 2,43 proc., znacznie powyżej rentowności dziesięcioletnich obligacji rządowych.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyYoshihiro Miyazaki, Mitsunari Kawano

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.21 % (32.10zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.01zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Japan Equity.
  • NN (L) Japan Equity inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Japonii.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO