NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Japonia

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
177,56 PLN
Wartość jednostki 24.04.2017
210,64 PLN
Wartość jednostki 24.04.2018
+18,63 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W czerwcu rynek japońskich akcji ucierpiał ze względu na wzrost awersji do ryzyka inwestorów. Najcięższym okresem miesiąca był ostatni tydzień, kiedy to zaskoczenie wywołane wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii wprowadziło duże zamieszanie. Silny wstrząs wystąpił szczególnie na rynku walutowym, gdzie waluty uznawane za bezpieczne znacząco zyskiwały. Japoński jen jako jedna z nich umocnił się o 7,3% w stosunku do dolata, 7,5% w stosunku do euro, i aż o 16% w stosunku do funta. Tak silna zmiana miała negatywny wpływ na japońskie spółki ze względu na spadek ich konkurencyjności (umocnienia w horyzoncie kilku miesięcy obniży zyski firm eksporterów).
W czerwcu fundusz NN (L) Japonia uzyskał wynik -11,39%. W porównaniu z indeksem odniesienia, nasz portfel przeważał sektor przemysłowy, materiałów i IT. Największe niedoważenie dotyczyło sektora ochrony zdrowia, dóbr podstawowych oraz finansowego.
W przyszłości, jeśli obecny kurs walutowy się utrzyma, nie należy się spodziewać znaczącej poprawy. Inne wydarzenia, takie jak negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, czy wybory w USA i Europie mogą osłabić globalny wzrost ekonomiczny. Biorą to pod uwagę, konieczne jest ostrożne podejście do rynku akcji japońskich. Pozytywnym aspektem jest natomiast spodziewane ogłoszenie przez rząd wsparcia fiskalnego dla gospodarki japońskiej.
Rozwiń
Thumbnail
Yoshihiro MiyazakiSenior Fund Manager

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Rozwinięte
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyYoshihiro Miyazaki, Mitsunari Kawano

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące3.20 % (32.00zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Japan Equity.
  • NN (L) Japan Equity inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Japonii.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO