NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
115,46 PLN
Wartość jednostki 18.04.2018
121,99 PLN
Wartość jednostki 18.04.2019
+5,66 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:wysoki 6/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W czwartym kwartale akcje z rynków wschodzących odnotowały straty, ale wypadły zdecydowanie lepiej niż te z krajów rozwiniętych. NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących stracił 5,06 proc. Chiny ogłosiły pakiet działań stymulujących gospodarkę, ale inwestorzy przyjęli je raczej powściągliwie i ceny chińskich akcji spadły o ponad 9 proc. Drugi co do wielkości rynek w regionie zachował się zgoła inaczej – akcje indyjskie zdrożały o ponad 4 proc. – wskaźnik PMI sugeruje ekspansję przemysłu Indyjskiego, jednocześnie tempo wzrostu PKB w III kw. okazało się słabsze niż oczekiwano. Ważnym wydarzeniem była rezygnacja gubernatora Banku Rezerw Indii, Urjita Patela. W Azji – najważniejszym regionie z perspektywy emerging markets, najsłabiej poradziły sobie Korea Południowa – spadek o prawie 12 proc. i Tajwan – przeszło 12 proc. w dół. Najlepiej wypadła Indonezja – w górę o 11,5 proc.
Trudny rok dla akcji brazylijskich zakończył się niespodziewanie dobrze, bowiem podrożały one o ponad 15 proc. I na dobrą sprawę na tym rynku moglibyśmy skończyć przegląd Ameryki Łacińskiej – wszędzie indziej było znacznie gorzej. Akcje meksykańskie potaniały o ponad 17 proc., kolumbijskie – o 14 proc. a te z Chile – o 21 proc.
Ostatnia korekta sprowadziła wyceny akcji notowanych na giełdach krajów rozwiajających się do 10-letniej średniej historycznej. W kategoriach bezwzględnych spółki z emerging markets są teraz wyceniane fair. W kategoriach względnych (w porównaniu z rynkami rozwiniętymi) wyceny można uznać za zachęcające. Zarówno z uwagi na okoliczności gospodarcze, jak i perspektywę wzrostu zysków spółek z rynków wschodzących, wydaje nam się, że inwestorzy nie powinni przedwcześnie przekreślać tej klasy aktywów.
Jednocześnie jednak akcje emerging markets pozostają inwestycją dla osób o silnych nerwach. Ubiegły rok przyniósł bardzo duże wahania notowań i spodziewamy się, że 2019 r. nie będzie się pod tym względem różnił od poprzednika. Po 10 latach wzrostów na światowych giełdach, wywołanych rekordowo niskimi stopami procentowymi i płynnością dostarczaną przez banki centralne – ostrożność jest bardziej niż wskazana.
Rozwiń
Thumbnail
Manu VandenbulckSenior Portfolio Manager Equity Value

Informacje

Typ funduszuakcyjny
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,50%
ZarządzającyManu Vandenbulck, Robert Davis, Nicolas Simar

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.95 % (29.50zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
  • Do dnia 25 listopada 2012 r. fundusz funkcjonował jako ING (L) Rynków Wschodzących i inwestował do 100% swoich aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Invest Emerging Markets.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets High Dividend.
  • NN (L) Emerging Markets High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej (włączając Karaiby), Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce.
  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w różnych krajach i sektorach.

Pozostałe fundusze z Parasola NN SFIO