<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wybierz NN Partners Investment TFI i bądź partnerem polskich przedsiębiorców. Inwestuj w małe i średnie spółki na GPW.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Średnich i Małych Spółek

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
189,54 PLN
Wartość jednostki 21.01.2019
196,75 PLN
Wartość jednostki 21.01.2020
+3,80 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.08.2019
Drugi kwartał przyniósł kontynuacje pozytywnych nastrojów na globalnych rynkach akcyjnych. Wzrostom nie przeszkodził impas w negocjacjach pomiędzy USA a Chinami dotyczący umów handlowych. Dyskontowane przez wskaźniki wyprzedzające koniunkturę spowolnienie gospodarcze również okazało się niewystarczającym pretekstem do przerwania pozytywnej passy na giełdach. Liderem zwyżek były rynki rozwinięte. Gorzej natomiast zachowywały się rynki wschodzące. Niemniej jednak, w tej grupie dwucyfrowe wzrosty zanotowały Grecja oraz Rosja.
Rodzimy parkiet radził sobie podobnie jak rynki wschodzące. Indeks szerokiego rynku wzrósł o niecały jeden procent. Najlepszą stopę zwrotu odnotowały spółki o najmniejszej kapitalizacji, których indeks w omawianym okresie (po korekcie o wypłacone dywidendy) zanotował wzrost o 1,5%. Natomiast popularne blue chipy wzrosły o 1,25% (po korekcie o wypłacone dywidendy). Najsłabiej zaś wypadły spółki o średniej kapitalizacji, których wartość indeksu spadła o 0,26% (po korekcie o wypłacone dywidendy). W II kwartale najlepiej zachowywały się spółki z sektorów: telekomunikacyjnego, TMT oraz bankowego.
Na drugim biegunie znalazły się spółki chemiczne, paliwowe oraz surowcowe. W II kw. NN Średnich i Małych Spółek osiągnął wynik lepszy od dedykowanego benchmarku o blisko 1 punkt procentowy (bez uwzględnienia opłaty za zarządzanie). Za pierwsze półrocze stopa zwrotu netto funduszu wyniosła 7,98%, z czego w drugim kwartale wzrost wyniósł 0,73%.
Z punktu widzenia ryzyk mogących popsuć dobre nastroje na rynkach niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu do kluczowych należą: nadchodzące spowolnienie, potencjalny twardy Brexit czy zaognienie się relacji amerykańsko-chińskich. Nie widać także poprawy sytuacji na bliskim wschodzie.
Rozwiń
Thumbnail
Michał WitkowskiZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
Początek działalności funduszu03.10.2005
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,00%
ZarządzającyMichał Witkowski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.01 % (30.10zł)
Koszty transakcyjne0.20 % (1.97zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje średnich i małych spółek głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
  • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksów średnich (mWIG40) i małych spółek (sWIG80).

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO