NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Średnich i Małych Spółek

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
204,70 PLN
Wartość jednostki 15.06.2018
194,86 PLN
Wartość jednostki 17.06.2019
-4,81 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Lipcowe odreagowanie po kiepskiej pierwszej połowie roku nie zmieniło nastrojów panujących na warszawskim parkiecie w segmencie popularnych „misiów”. Spadki na globalnych rynkach oraz słabsze od oczekiwań wyniki finansowe (okres publikacji raportów za II kwartał) w tym segmencie sprawiły, że w III kw. akcje małych i średnich spółek traciły na wartości. Utrzymująca się presja na marże operacyjne w dalszym ciągu negatywnie wpływa na wyniki finansowe wielu przedsiębiorstw.
Choć w trzecim kwartale indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 5,4% to spółki małe i średnie zakończyły trzeci kwartał pod kreską. O sile polskiej giełdy w omawianym okresie przesądziły największe firmy notowane na GPW. Indeksy mWIG40 (średnie spółki) oraz sWIG80 (małe spółki) skorygowane o wypłaty dywidend traciły odpowiednio 0,4% oraz 8,5%.
Biorąc pod uwagę przekrój sektorowy, w trzecim kwartale najgorzej zachowywały się spółki chemiczne oraz budowlane. Z kolei wzrosty odnotowały rafinerie, banki i firmy IT. W III kw. fundusz osiągnął wynik lepszy od benchmarku o 2,05 pkt proc. (przed opłatą za zarządzanie). Za taki rezultat w głównej mierze odpowiadała trafna selekcja w sektorach: chemicznym, finansowym oraz telekomunikacyjnym.
W bieżącym roku segment małych i średnich doświadczył już solidnej przeceny. Wycena rynkowa wielu podmiotów notowanych na GPW urealniła się. Część podmiotów notowanych jest na relatywnie atrakcyjnych poziomach, z istotnym dyskontem do swoich zagranicznych odpowiedników. Niemniej jednak, o tym jak do końca roku zachowa się rodzimy parkiet przesądzą rynki zagraniczne. Kluczowym wydarzeniem, którym będą żyły wydają się wybory do amerykańskiego kongresu oraz senatu.
Rozwiń
Thumbnail
Michał WitkowskiZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
Początek działalności funduszu03.10.2005
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)3,50%
ZarządzającyMichał Witkowski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące3.51 % (35.10zł)
Koszty transakcyjne0.20 % (1.97zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje średnich i małych spółek głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
  • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksów średnich (mWIG40) i małych spółek (sWIG80).

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO