<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Małych i Średnich Spółek - Notowania funduszy | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Średnich i Małych Spółek

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
268,58 PLN
Wartość jednostki 18.03.2022
272,85 PLN
Wartość jednostki 20.03.2023
+1,59 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Klasa ryzyka:średnia 4/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

10.02.2020
W czwartym kwartale inwestorom na światowych rynkach akcji, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących, towarzyszyły doskonałe nastroje. USA i Chiny nawiązały wstępne porozumienie handlowe, a Donald Trump zrezygnował z wprowadzenia dodatkowych ceł na import z Państwa Środka. Jednocześnie banki centralne z Rezerwą Federalną na czele prowadziły łagodną politykę pieniężną wspierającą wyjście gospodarki ze spowolnienia. Wprawdzie Fed nie obniża już stóp procentowych, ale w dalszym ciągu zasila rynek gotówką m.in. skupując amerykańskie papiery dłużne. Powszechny optymizm zapanował również na rynku surowców przemysłowych – drożały m.in. ropa naftowa i miedź.
Do globalnych funduszy inwestujących na rynkach wschodzących zaczęły płynąć pieniądze. W tym kontekście istotna jest siła dolara względem euro. Jeśli trend z ostatniego kwartału na tej parze walutowej utrzyma się, to rynki wschodzące mają szanse okazać się istotnie lepsze od rynków rozwiniętych. W Polsce – podobnie jak w całym 2019 r. – średnie i małe spółki poradziły sobie wyraźnie lepiej niż duże. Zakładamy, że ten trend ma szansę utrzymać się również w pierwszych miesiącach 2020 r.
W czwartym kwartale NN Średnich i Małych Spółek osiągnął 5,6 proc. zysku (jednostka uczestnictwa kategorii A), zaś w całym 2019 r. ponad 4,6 proc.
Rozwiń
Thumbnail
Michał WitkowskiZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuakcji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
Początek działalności funduszu03.10.2005
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 60% mWIG40TR+40% sWIG80TR w skali roku
ZarządzającyMichał Witkowski

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.15 % (21.50zł)
Koszty transakcyjne0.16 % (1.60zł)
Koszty dodatkoweBrak

Dla kogo

 • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
 • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
 • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje średnich i małych spółek głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
 • Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
 • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce zbliżonej do indeksów średnich (mWIG40) i małych spółek (sWIG80).

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO