NN Średnich i Małych Spółek

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
176,44 PLN
Wartość jednostki 24.03.2016
224,22 PLN
Wartość jednostki 27.03.2017
+27,08 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:3
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Michał Witkowski

  Michał Witkowski

  Zarządzający Funduszami Starszy Analityk 9 lat w branży

  Pomimo relatywnej słabości w IV kwartale ubiegłego roku sektora małych i średnich względem WIG20, większość inwestorów tej grupy aktywów końcówkę 2016 również może zaliczyć do udanych. W omawianym okresie mWIG40 zanotował wzrost o 4,6%, natomiast sWIG80 spadek o 0,9%. Fundusz na bazie brutto (przed opłatą za zarządzanie) osiągnął wynik lepszy o blisko 1,3% od dedykowanego benchmarku (z uwzględnieniem dywidend), a w ujęciu nominalnym na przestrzeni kwartału dał zarobić 3,2%. W ujęciu rocznym NN Średnich i Małych Spółek zanotował wzrost o 16%, bijąc benchmark brutto o ponad 2% (skorygowany o wypłacone dywidendy).

  Wzrosty obserwowane w 2016 roku w gronie segmentu „Misiów” dały solidnie zarobić inwestorom. Niemniej jednak, perspektywy dla tej grupy aktywów wydają się być raczej mgliste. Z jednej strony wskaźniki wyprzedzające koniunkturę w polskiej gospodarce dają optymistyczne sygnały, o tyle napięty kalendarz wyborczy w głównych krajach UE stanowi istotny element ryzyka. Dodatkowo dużym znakiem zapytania jest kierunek działań jaki podejmie administracja nowego prezydenta USA. Warto mieć tutaj na uwadze, że 2016 również nie był okresem łatwym do zarabiania i charakteryzował się wysoką zmiennością determinowaną nieoczekiwanymi wydarzeniami natury polityczno-gospodarczej.

Pozostałe fundusze z Parasola NN FIO