NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2040

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
129,80 PLN
Wartość jednostki 19.07.2017
125,26 PLN
Wartość jednostki 19.07.2018
-3,50 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Fundusze NN Perspektywa zanotowały w czwartym kwartale 2017 roku zyski od +0,36% (dla najbardziej konserwatywnego portfela - NN Perspektywa 2020) do +0,76% (NN Perspektywa 2045, czyli funduszu o najwyższej alokacji w akcje). Wynik inwestycyjny za cały rok wynosi od +4% do +8,46% (dla kategorii A).
IV kwartał 2017 r. należał do akcji zagranicznych, które najmocniej wspierały wynik funduszy, zwłaszcza o dłuższej dacie docelowej. Jest to zasługa bardzo dobrego zachowania rynku japońskiego oraz solidnych wzrostów w USA oraz na rynkach wschodzących. Drugim motorem napędowym wyników były polskie strategie dłużne – obligacji i gotówkowe. Neutralny wpływ na wynik tym razem miały akcje polskie oraz obligacje zagraniczne.
W nowym roku portfele NN Perspektywa mają ograniczoną ekspozycję na polskie obligacje skarbowe, zwiększoną na akcje mały i średnich spółek, a w globalnej części nadal preferowany jest japoński i europejski rynek akcji.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaMłodszy Zarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszufundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,10%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.46 % (24.60zł)
Koszty transakcyjne0.02 % (0.16zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2040 roku.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 59% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2040 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
  • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO