NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Stabilnego Wzrostu

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
274,42 PLN
Wartość jednostki 11.08.2017
268,30 PLN
Wartość jednostki 13.08.2018
-2,23 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W trzecim kwartale fundusz zwyżkował o ponad 2%. Na tą sytuację złożyły się zarówno wzrosty na rynku akcji (WIG zwyżkował o blisko 5%), jak i niewielki wzrost polskich obligacji (szeroki indeks krajowych obligacji zyskał 0,2%). Najlepszym sektorem w trzecim kwartale był sektor surowcowy (+34%), informatyczny (+18%) i, co ciekawe, telekomunikacyjny (+17%). Dwa sektory kończyły kwartał „pod kreską”: energetyka (-10%) i spółki paliwowe (-5%) – tu widać awersję inwestorów do spółek z przewagą Skarbu Państwa w akcjonariacie, zwłaszcza po informacjach o możliwych technicznych zmianach w kapitałach własnych spółek skutkujących koniecznością zapłaty podatku dochodowego.
W skali kwartału fundusz odnotował wynik powyżej benchmarku (na bazie brutto czyli przed opłatą za zarządzanie). Do wyniku pozytywnie kontrybuowały trafna selekcja sektorów w części akcyjnej, jak i pozycje off-benchmarkowe w części dłużnej.
Po słabszym zachowaniu w pierwszej połowie roku, w trzecim kwartale rynek polski poruszał się w zbliżony sposób do swoich odpowiedników. Warte podkreślenia jest fakt, że największy sektor – banki – przestał zachowywać się gorzej niż rynek. Może to być oznaką, iż sentyment do polskiego rynku w końcu przestał się pogarszać.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszustabilnego wzrostu
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark35% G0PL + 35% GFPL + 30% WIG
Początek działalności funduszu06.12.2000
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2.50%
ZarządzającyMichał Witkowski, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.50 % (25.00zł)
Koszty transakcyjne0.12 % (1.24zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO