<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusz NN Stabilnego Wzrostu. Sprawdź notowania. Wystarczy tylko 200 zł aby zacząć inwestować.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Stabilnego Wzrostu

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
269,98 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
273,77 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+1,40 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W drugim kwartale fundusz stracił 1,62 proc. Spadek był spowodowany głównie gorszym zachowaniem rynku akcji - w ciągu kwartału WIG zniżkował o 4,2 proc. Mieliśmy do czynienia z bardzo mocną wyprzedażą w segmencie spółek małych - sWIG80 stracił 10,5 proc. i średnich - mWIG40 w dół o 7,4 proc. Wyprzedaż przyspieszyła zwłaszcza w czerwcu - miesiącu w którym fundusze akcji zanotowały wielomilionowe odpływy. Złoty, podobnie jak akcje, znalazł się pod presją.
Z indeksów sektorowych najbardziej ucierpiało budownictwo - spadek o 20 proc., spółki chemiczne - minus 13 proc. i telekomunikacyjne minus 12 proc. Spółkom budowlanym ciążą rosnące koszty usług budowlanych, spółkom chemicznym rosnące koszty wsadu (gaz), natomiast spółkom telekomunikacyjnym ciągła presja konkurencyjna. Jedynym sektorem, który zanotował zwyżkę był sektor paliwowy, który największy spadek zaliczył w pierwszym kwartale. Z racji swojej wagi polskiemu indeksowi najbardziej ciążyły spółki finansowe - WIG Banki stracił 8 proc. w kwartale, energetyczne 4,6 proc. w dół i odzieżowe - minus 5,8 proc
Po spadku w drugim kwartale wycenowe dyskonto rynku polskiego do historycznych średnich oraz rynków wschodzących powiększyło się jeszcze bardziej. Niskie i spadające obroty sugerują zmniejszone zainteresowanie polskimi akcjami. O ile wycena dla szerokiego rynku rzędu P/E 11 (wskaźnik cena do zysku) na rok 2019 wygląda bardzo atrakcyjnie, o tyle brakuje katalizatora do ruchu wzrostowego. Takim katalizatorem mógłby być powrót pozytywnego nastawienia do rykach wschodzących i napływ środków zagranicznych, bądź odbicie w zyskach spółek, którego spodziewamy się w okolicach czwartego kwartału br.
Rozwiń
Thumbnail
Marcin SzortykaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Informacje

Typ funduszustabilnego wzrostu
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark35% G0PL + 35% GFPL + 30% WIG
Początek działalności funduszu06.12.2000
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2.50%
ZarządzającyMichał Witkowski, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.50 % (25.00zł)
Koszty transakcyjne0.10 % (1.02zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO