<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Stabilnego Wzrostu (NN Parasol FIO) - Notowania funduszy | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Stabilnego Wzrostu

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
292,75 PLN
Wartość jednostki 26.01.2022
286,51 PLN
Wartość jednostki 26.01.2023
-2,13 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Klasa ryzyka:średnio niska 3/7

Klasa ryzyka

 • 1 - najniższa
 • 2 - niska
 • 3 - średnio niska
 • 4 - średnia
 • 5 - średnio wysoka
 • 6 - druga najwyższa
 • 7 - najwyższa

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

10.02.2020
W czwartym kwartale inwestorom na światowych rynkach akcji, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących, towarzyszyły doskonałe nastroje. USA i Chiny nawiązały wstępne porozumienie handlowe, a Donald Trump zrezygnował z wprowadzenia dodatkowych ceł na import z Państwa Środka. Jednocześnie banki centralne z Rezerwą Federalną na czele prowadziły łagodną politykę pieniężną wspierającą wyjście gospodarki ze spowolnienia. Wprawdzie Fed nie obniża już stóp procentowych, ale w dalszym ciągu zasila rynek gotówką m.in. skupując amerykańskie papiery dłużne. Powszechny optymizm zapanował również na rynku surowców przemysłowych – drożały m.in. ropa naftowa i miedź.
Do globalnych funduszy inwestujących na rynkach wschodzących zaczęły płynąć pieniądze. W tym kontekście istotna jest siła dolara względem euro. Jeśli trend z ostatniego kwartału na tej parze walutowej utrzyma się, to rynki wschodzące mają szanse okazać się istotnie lepsze od rynków rozwiniętych. W Polsce – podobnie jak w całym 2019 r. – średnie i małe spółki poradziły sobie wyraźnie lepiej niż duże. Zakładamy, że ten trend ma szansę utrzymać się również w pierwszych miesiącach 2020 r.
W czwartym kwartale NN Stabilnego Wzrostu osiągnął 0,3 proc. zysku (jednostka uczestnictwa kategorii A), zaś w całym 2019 r. ponad 2,7 proc.
Rozwiń
Thumbnail
Michał WitkowskiZarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszustabilnego wzrostu
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark35% G0PL + 35% GFPL + 30% WIG
Początek działalności funduszu06.12.2000
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2.00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 35% G0PL+35% GFPL+30% WIG w skali roku
ZarządzającyMichał Witkowski, Krzysztof Prus

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.58 % (25.80zł)
Koszty transakcyjne0.08 % (0.80zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata.
  • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
  • Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów.
  • Zarządzając funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
  • W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów.

Pozostałe fundusze Parasola NN FIO