NN Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
287,70 PLN
Wartość jednostki 24.05.2016
296,01 PLN
Wartość jednostki 24.05.2017
+2,89 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% MLG0PL
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,25%
ZarządzającyJarosław Karpiński
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Jan Kowalski

  Jarosław Karpiński

  CFA Zarządzjący Funduszami 21 lat w branży

  Ostatni kwartał 2016 roku nie tylko nie spowodował wyciszenia na rynku instrumentów dłużnych, ale wręcz przyniósł jeszcze większe emocje. Podobnie jak w poprzednich kwartałach rentowość obligacji zmieniała się dość gwałtownie wskutek wydarzeń lokalnych i tych o zasięgu światowym. Powracając nieco do historii na przestrzeni pierwszego kwartału rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych wahała się nawet o 60bps powodując nawet 5% zmiany cen tych instrumentów, w drugim kwartale ich rentowność zmieniała się o 53bps, a w trzecim o 40bps.

  W czwartym kwartale natomiast ta zmienność podskoczyła już do 100bps, powodując blisko 9-procentowe zmian cen. W efekcie w ostatnim kwartale należało być jeszcze bardziej uważnym podejmując decyzje inwestycyjne, gdyż ewentualne nieodpowiednie z nich lub podjęte w nieodpowiednim momencie mogły się okazać się bardzo kosztowne. Było jednak coś, co zdecydowanie odróżniło czwarty kwartał od poprzednich okresów. Pomimo podwyższonej zmienności w ciągu kwartałów od początku stycznia do końca marca rentowność obligacji 10-letnich zmieniła się zaledwie o 10bps, w drugim kwartale jeszcze mniej bo tylko o 7bps, a w trzecim praktycznie się nie zmieniła. Od początku do końca czwartego kwartału rentowność obligacji 10-letnich wzrosła jednak już o 71bps, a szeroki indeks obligacji przyniósł w tym okresie blisko 2% straty i był to jedyny ujemny kwartał minionego roku.

  Taki obraz rynku obligacji nie wziął się znikąd, a powody można mnożyć. Z pewnością najważniejszym z nich była wygrana Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich, który w kampanii prezydenckiej zapowiadał szereg inwestycji infrastrukturalnych i obniżenie podatków, co dla rynku obligacji oznacza silniejszą gospodarkę i presję inflacyjną. Ponadto ‘przynajmniej teoretycznie’ oznacza to też silniejszą walutę amerykańską i tak też zareagował rynek, a to z kolei przekłada się w przyszłości na dodatkową presję inflacyjną w krajach będących importerami surowców. Kolejnym negatywnym zaskoczeniem z USA była decyzja amerykańskiego banku centralnego. O ile rynek spodziewał się samej podwyżki stóp, to zapowiedź trzech kolejnych w 2017 roku nie była wyceniona przez rynek. Na starym kontynencie Europejski Bank Centralny wprawdzie przedłużył trwanie programu skupu obligacji, ale zdecydowanie zaostrzył retorykę, co także nie zostało pozytywnie przyjęte przez rynek. Czynniki lokalne w Polsce także dołożyły się do negatywnego scenariusza. Dynamika PKB osłabiła się do poziomu 2,5%, a dekompozycja nie napawała optymizmem z mocno negatywnymi inwestycjami i ujemną kontrybucją eksportu. Takie dane przyspieszyły osłabianie się polskiego złotego niebezpiecznego dla przyszłej inflacji, a nawet i jeszcze bez tego wpływu po 28 miesiącach nieprzerwanej deflacji rok kończy się odczytem powyżej zera co zmniejsza apetyt na instrumenty stałoprocentowe.

  W obliczu powyższych czynników i wyżej opisanego zachowania rynku nie jest niespodzianką, że Fundusz Obligacji przyniósł negatywną stopę zwrotu na przestrzeni czwartego kwartału. W funduszu główne miejsce zajmują polskie obligacje skarbowe (min. 70%, a zazwyczaj ponad 80%) i to one determinują zachowanie funduszu. Poza Polską rynki także nie zachowywały się specjalnie inaczej i za wyjątkiem Rosji, RPA i Węgier wszystkie w naszym regionie zakończyły kwartał na minusie. Dzięki takim inwestycjom, stopa zwrotu Funduszu Obligacji nie była tak negatywna, jak szerokiego rynku i wyniosła -1,46% brutto, co w zależności od rodzaju jednostki oznaczało -1,78%-1,62% po opłacie za zarządzanie.

  Teoretycznie początek roku nie zapowiada się dobrze dla polskich obligacji skarbowych. Czeka nas przyspieszenie inflacji, większe emisje ze strony Ministerstwa Finansów, w połowie stycznia także rewizja ratingu przez dwie agencje ratingowe, które mogą przynieść podobną negatywną niespodziankę do zeszłorocznej. Jednak reakcja na to, choć może być dość mocna, to może być także dość szybka i zakończyć się jeszcze w pierwszym miesiącu roku. Dalej już inflacja raczej nie będzie przyspieszać, a łącznie wykonanie budżetu może ograniczyć podaż ze strony Ministerstwa. Na świecie rynek będzie się bacznie przyglądał, czy nowy prezydent USA ma już ułożony zestaw ustaw, czy reform, bo jeśli nie to będzie potrzeba czasu na jego przygotowanie. W takim scenariuszu FED może nie być już tak jastrzębio nastawiony do rynku i złagodzić znacznie retorykę. Poza tym trudno oczekiwać, żeby nastawienie do rynku obligacji mogło być gorsze niż dziś. Na koniec, wprawdzie przyszłość nie jest kalką historii, ale od czasu wejścia Polski do UE przez 12,5 roku było tylko 8 kwartałów z negatywną stopą zwrotu szerokiego indeksu obligacji i nie zdarzyły się pod rząd dwa negatywne, a wręcz po jednym negatywnym kwartale kolejny przynosił bardzo przyjemną stopę zwrotu.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO