NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
298,94 PLN
Wartość jednostki 16.06.2017
305,15 PLN
Wartość jednostki 18.06.2018
+2,08 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Druga połowa roku w gospodarce jak na razie nie zaskakuje i ogólnie rzecz biorąc kontynuuje trendy z pierwszego półrocza. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna dalej jest mocno zmienna z miesiąca na miesiąc, a inwestycje dalej nie ruszyły. Łącznie trudno oczekiwać, aby tempo PKB w jakiś znaczący sposób odbiegało od poziomów 3,0-3,1% obserwowanych w pierwszym i drugim kwartale. Na rynku pracownika natomiast dalej widać wzrost zatrudnienia i presję płacową i w końcu chyba zacznie się to przekładać na procesy cenowe. Inflacja cen producentów już osiągnęła praktycznie poziom zerowy, podczas gdy inflacja cen konsumenckich jeszcze pozostaje na poziomie ujemnym -0,4% r/r, ale to już bliżej zera niż poprzednich kwartałach. Coraz widoczniejsze staje się, że pożegnamy się z deflacja jeszcze w tym roku.
Na przestrzeni lipca i sierpnia rentowność polskich obligacji skarbowych, zarówno średnio- i długoterminowych, obniżała się przynosząc ich posiadaczom całkiem przyjemną stopę zwrotu. Sytuacja dość znacząco zmieniła się w trakcie września, kiedy cała krzywa rentowności przesunęła się w górę. Ostatecznie w całym kwartale rentowność obligacji 1-7lat wzrosła o ok. 10-12punktow bazowych i tylko obligacje o dłuższych terminach - 10-letnie i dłuższe, praktycznie pozostały w miejscu lub ze znikomym 1-2 punktowym wzrostem rentowności. Łącznie indeks obligacji całego rynku osiągnął stopę zwrotu 0,26% na przestrzeni trzeciego kwartału i był to wynik gorszy od instrumentów gotówkowych. W tym samym okresie, mimo iż w funduszu Obligacji główne miejsce zajmują polskie obligacje skarbowe (min. 70%, a zazwyczaj ponad 80%) i to one determinują zachowanie funduszu, to w minionym kwartale wyniki uzyskane przez fundusz zdecydowanie przewyższyły indeks. Fundusz Obligacji uzyskał stopę zwrotu 0,69% brutto, co w zależności od rodzaju jednostki oznaczało 0,34%-0,54% po opłacie za zarządzanie.
Poza Polską zdecydowanie przejawiały się na światowym rynku obligacji 2 trendy. Rynki bazowe raczej nie przyniosły ponadprzeciętnych rezultatów wskutek coraz większej ilości komentarzy, że banki centralne doszły do ściany w luzowaniu ilościowym. Rentowności amerykańskich, niemieckich, czy japońskich obligacji rządowych wzrosły w trakcie kwartału przynosząc inwestorom straty. Z drugiej strony Brexit okazał się dla rynków wschodzących bardzo pozytywnym wydarzeniem generalnie, a w przypadkach kiedy dodatkowo czynniki lokalne były pozytywne dla rynku obligacji to rynki te przyniosły ponadprzeciętne rezultaty. Mimo zaledwie ok. 1% ekspozycji w Chorwacji, Serbii, czy Macedonii, czy ok. 2% w Rosji i RPA każdy z tych rynków poprawił wyniki funduszu. Łącznie te rynki poprawiły wynik funduszu o blisko 30punktów bazowych. Poniżej oczekiwań tym razem Turcja z zaledwie, która dodała nam zaledwie 2 punkty bazowe oraz obligacje korporacyjne, gdzie performance naszych pozycji był binarny w trzecim kwartale i łącznie przyniósł zaledwie 1 punkt bazowy.
W ostatnich decyzjach i komentarzach głównych banków centralnych świata dość jasno zaczyna się rysować scenariusz, że nie ma co liczyć na więcej luzowania monetarnego. Co prawda w większości przypadków pieniądz dalej będzie tani, co powinno podtrzymywać obligacje, ale już w nielicznych przypadkach należy liczyć się z podwyżkami stóp procentowych. Dodatkowo wrześniowe spotkanie G20 zakończyło się podsumowaniem, że wspomaganie monetarnie nie do końca spełniło oczekiwania i przyszedł czas na stymulację fiskalną. Prędzej, czy później oznacza to wyższą inflację, a więc coś nie do końca oczekiwane przez rynki obligacji. Z drugiej strony rynki wschodzące, a przynajmniej niektóre, cały czas są mają przed sobą bardzo dobre perspektywy wobec poprawiających się wskaźników gospodarczych, czy obniżającej się inflacji. Łącznie perspektywy rynku obligacji dalej oceniamy pozytywnie, ale na rynku raczej będzie teraz więcej zmienności. Dlatego też w obliczu ostatniego kwartału roku, wyborów prezydenckich w USA i niższej płynności prawdopodobnie ograniczymy część naszych ekspozycji pozabenchmarkowych.
Rozwiń
Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% G0PL
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,25%
ZarządzającyWojciech Górny

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące1.25 % (12.50zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.05zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym.
  • Minimum 70% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO