NN Obligacji

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36MMAX
291,49 PLN
Wartość jednostki 22.07.2016
298,97 PLN
Wartość jednostki 24.07.2017
+2,57 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Rating Analiz Online:4
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Parasol FIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% MLG0PL
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,25%
ZarządzającyJarosław Karpiński
 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata.
  • Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
 • Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Komentarze dotyczące wyników funduszu

  Jan Kowalski

  Jarosław Karpiński

  CFA Zarządzjący Funduszami 21 lat w branży

  W drugi kwartale nadal trwała pozytywna passa na rynku polskich obligacji skarbowych zapoczątkowaną jeszcze pod koniec lutego. W zasadzie trudno byłoby wskazać powody, które mogłyby wywoływać ból głowy u inwestorów. Inflacja na początku roku faktycznie przyspieszała praktycznie na całym świecie po długim okresie niskich odczytów, ale w Polsce ta presja okazała się dużo niższa niż w wielu krajach Europy. Dodatkowo odsuwaniem w czasie potencjalnych podwyżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej stanowił bardzo ważny powód dobrego sentymentu inwestorów. Kolejnym czynnikiem był budżet, który nie miał tak pozytywnego wykonania od wielu lat i co bardziej pozytywne dzięki stronie przychodowej. Wspierające było też otoczenie globalne, które w skrócie aż do ostatniego tygodnia czerwca napędzało napływ nowych środków na rynki obligacji. Oprócz Polski bardzo pozytywnie zachowywały się aktywa tureckie. Od momentu kwietniowego referendum konstytucyjnego sytuacja polityczna stała się o wiele spokojniejsza, co przy dalej poprawiających się danych makro sprzyjało tym aktywom.

  W efekcie takiego obrazu indeks obligacji szerokiego rynku zyskał na przestrzeni drugiego kwartału 1,52%. W subfunduszu główne miejsce zajmują polskie obligacje skarbowe (min. 70%, a zazwyczaj ponad 80%) i to one determinują jego wyniki. Dzięki właściwej alokacji aktywów oraz inwestycjom poza benchmarkowym, tym razem przed wszystkich w Turcji, fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie 1,77% brutto, co w zależności od rodzaju jednostki oznaczało 1,46-1,62% po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie.

  Rozpoczynając kolejny kwartał jesteśmy tym razem bardzo ostrożni. W otoczeniu obniżającej się inflacji, ograniczeniu oferty obligacji ze strony Ministerstwa Finansów w Polsce trudno byłoby mieć obecnie negatywne nastawienie. Na świecie jednak pierwsze półrocze bieżącego roku kończy się dość jastrzębimi wypowiedziami kilku głównych banków centralnych (FED, ECB, BoE, BoC) o wycofywaniu programów stymulacyjnych i prawdopodobnym podnoszeniu stóp procentowych. Na świecie oprócz wspomnianych już banków centralnych drugie półrocze rozpoczyna się od spotkania G20, których wydźwięk zazwyczaj wpływa na rynki finansowe; ultimatum krajów Zatoki Perskiej wobec Kataru, które może nawet przerodzić się w kolejny konflikt zbrojny; oraz dość napiętych stosunków politycznych pomiędzy USA, UE, Rosją, Chinami i jeszcze kilku innymi krajami.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Parasol FIO