<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Dłużne instrumenty finansowe z Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej? Wybierz NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących i zostań naszym partnerem w inwestycjach. Zacznij już od 200 zł
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
82,13 PLN
Wartość jednostki 02.12.2021
73,46 PLN
Wartość jednostki 02.12.2022
-10,56 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

20.03.2020
Oczekiwania odnośnie do pozytywnego rozstrzygnięcia negocjacji handlowych między USA a Chinami doprowadziły do wzrostu apetytu na ryzykowne klasy aktywów, w tym również do obligacji z rynków wschodzących. Tylko w IV kwartale NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) osiągnął 4,6 proc. stopy zwrotu, a w całym 2019 r. 9,9 proc.
Obligacje z Afryki i Ameryki łacińskiej poradziły sobie lepiej niż te z Azji i Europy. Na poziomie poszczególnych krajów Kolumbia i Chile wyróżniły się in plus, a w ślad za nimi – RPA i Brazylia. W grudniu jedynymi rynkami wschodzącymi, których obligacje traciły, były Turcja i Dominikana. Spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego obserwowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy najprawdopodobniej osiągnęło dno. USA i Chiny zawarły pierwszy etap porozumienia handlowego, brexit został przypieczętowany a główne banki centralne prowadzą łagodną politykę pieniężną wspierającą wzrost. W większości głównych gospodarek inflacja wciąż nie stanowi zagrożenia. To wszystko sprzyja inwestowaniu w obligacje emerging markets.
Większość krajów rozwijających się jest w stosunkowo dobrej kondycji gospodarczej. Globalne otoczenie im sprzyja – inflacja jest łagodna, ich waluty względnie niedowartościowane, a ceny ropy naftowej – stabilne lub rosnące. Dodatkowo banki centralne rynków wschodzących – w przeciwieństwie do analogicznych instytucji w krajach dojrzałych gospodarczo, mają jeszcze sporo miejsca na prowadzenie łagodnej polityki pieniężnej, w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego.
Rozwiń
Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.01.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,58%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 8
ZarządzającyMarcin Adamczyk, Jaco Rouw

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.17 % (21.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.00zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
  • NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
  • Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
  • Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO