<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Dłużne instrumenty finansowe z Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej? Wybierz NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących i zostań naszym partnerem w inwestycjach. Zacznij już od 200 zł
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
84,60 PLN
Wartość jednostki 06.12.2018
91,41 PLN
Wartość jednostki 06.12.2019
+8,05 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

09.09.2019
Drugi kwartał 2019 r. dla NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) był wyjątkowo urozmaicony – po słabym kwietniu i przeciętnym maju, czerwiec okazał się znakomity. W okresie wspomnianych trzech miesięcy fundusz osiągnął 4,51 proc. stopy zwrotu, przede wszystkim za zaprawą doskonałego czerwca. Za skokową poprawę nastrojów na rynkach finansowych w tym miesiącu odpowiadały banki centralne – amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) i Europejski Bank Centralny (EBC), które zapowiedziały, że są gotowe łagodzić politykę pieniężną i tym samym wesprzeć hamującą gospodarkę.
Globalny wzrost gospodarczy spowalnia, co sprawia, że Fed wciąż ma gołębie nastawienie. Można przyjąć, że ta postawa szybko się nie zmieni, biorąc pod uwagę, że w danych makroekonomicznych nie widać poprawy. Nie widać również, żeby inflacja - wskaźnik kluczowy z punktu widzenia rynków obligacji - miała zacząć rosnąć. To wszystko może wpłynąć osłabiająco na amerykańskiego dolara. Z kolei malejące stopy procentowe w USA i słabnący dolar obniżają koszty finansowania gospodarek wschodzących.
Uważamy, że warunki do inwestowania w obligacje rynków wschodzących denominowane w walutach lokalnych pozostają korzystne. Po pierwsze, słabość dolara może się przyczynić do osiągniecia zysków z tytułu wahań kursów walut. Po drugie, większość krajów emerging markets jest we względnie dobrej kondycji gospodarczej, ma stosunkowo niską inflację oraz niedowartościowane waluty, podczas gdy ceny surowców (zwłaszcza ropy naftowej) pozostają stabilne. Ponadto banki centralne w krajach rozwijających się wciąż mają pole do łagodzenia polityki pieniężnej, gdyby zaszła taka konieczność. Ta kombinacja sprzyjających czynników powinna wspierać obligacje rynków wschodzących w średnim okresie.
Rozwiń
Thumbnail
Lewis JonesLead Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.01.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającyMarcelo Assalin

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.17 % (21.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.02zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
  • NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
  • Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
  • Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO