NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
95,34 PLN
Wartość jednostki 11.08.2017
84,94 PLN
Wartość jednostki 13.08.2018
-10,91 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) zarobił 4,26 proc. w I kwartale. Spośród regionów, gdzie fundusz inwestuje, najlepiej poradziła sobie Ameryka Łacińska, najsłabiej - Europa Środkowo-Wschodnia. Na poziomie walut, najwyższe stopy zwrotu przyniosły inwestycje w peso meksykańskie, kolumbijskie i argentyńskie oraz południowokoreański won. Rozczarowały za to notowania tureckiej liry, brazylijskiego reala i rosyjskiego rubla.
W najbliższym czasie czynnikami ryzyka ciążącymi obligacjom rynków wschodzących, denominowanymi w walutach lokalnych, mogą być: wzrost rentowności papierów dłużnych rynków rozwiniętych (zrobiły się relatywnie bardziej atrakcyjne w porównaniu z papierami krajów rozwijających się) oraz pogorszenie nastrojów inwestorów wywołane nowymi taryfami celnymi, którymi przerzucają się USA i Chiny.
Wierzymy jednak, że w ostatecznym rozrachunku, to czynniki fundamentalne, przemawiające na korzyść rynków wschodzących, przesadzą o zainteresowaniu ich obligacjami. Tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się będzie wyraźnie szybsze niż w krajach rozwiniętych. Co istotne gospodarki emerging markets przyspieszają mimo wciąż dość wysokich stóp procentowych i stosunkowo niedowartościowanych walut podczas gdy ceny surowców są dziś wyższe niż rok temu (wielu przedstawicieli grupy emerging markets to eksporterzy surowców). Kombinacja tych czynników powinna dać obligacjom rynków wschodzących denominowanym w walutach lokalnych siłę do stawienia czoła ewentualnym przeciwnościom.
Rozwiń
Thumbnail
Marcelo AssalinLead Portfolio Manager Emerging Market Debt

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.01.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającyMarcelo Assalin

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.17 % (21.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
  • NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
  • Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
  • Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO