NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
96,06 PLN
Wartość jednostki 19.10.2017
85,03 PLN
Wartość jednostki 19.10.2018
-11,48 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Fundusz osiągnął gorszy wynik niż benchmark, głównie ze względu na negatywny wpływ wahań kursów walut, w których są wycenianie obligacje trafiające do portfela. Mowa o tajskim bahcie, polskim złotym, lirze tureckiej i meksykańskim peso. Dobrze zapracowało niedoważenie w południowokoreańskim wonie i dolarze tajwańskim. Jeżeli chodzi o notowania samych obligacji, to pozytywnie na stopę zwrotu wpłynęło skrócenie pozycji w papierach rosyjskich i wybór obligacji węgierskich. Wynikowi zdecydowanie ciążyła pozycja w instrumentach dłużnych z Brazylii.
W drugim kwartale indeks Emerging Markets Local Currency stracił na wartości prawie 6 proc. licząc w dolarach. W tym czasie wycena jednostki uczestnictwa NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) spadła o 12,15 proc. Perspektywy rozwoju światowej gospodarki na ten rok są dobre, nasze nastawienie do walut i - szerzej - aktywów z rynków wschodzących pozostaje konstruktywne. Waluty krajów rozwijających się powinny odrobić przynajmniej cześć strat z pierwszego półrocza.
W najbliższym czasie inwestorów mogą martwić: inflacja, rosnące stopy procentowe w USA oraz eskalacja konfliktu handlowego. Jesteśmy jednak przekonani, że ryzyka natury geopolitycznej zostaną rozładowane odpowiednimi porozumieniami, a podnoszenie stóp procentowych przez Fed nie stanowi zagrożenia biorąc pod uwagę solidne fundamenty światowej gospodarki. Z czasem więc apetyt na ryzykowne aktywa powinien powrócić, a różnice w tempie wzrostu gospodarczego między rynkami wschodzącymi i rozwiniętymi będą raczej działać na korzyść tych pierwszych.
W NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) kluczową role odgrywają notowania walut. Odpływ kapitału z emerging markets w ostatnich miesiącach sprawił, że ich waluty są niedowartościowane w porównaniu z walutami krajów rozwiniętych. Zestawiając ich kursy z perspektywami rozwoju gospodarczego rynków wschodzących, widzimy spore szanse na poprawę - aprecjację zarówno do dolara, jak i pozostałych walut bazowych. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich rynków - część z nich w trzecim kwartale będzie musiała dalej stawiać czoła politycznej niepewności.
Rozwiń
Thumbnail
Marcelo AssalinLead Portfolio Manager Emerging Market Debt

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.01.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającyMarcelo Assalin

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.17 % (21.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
  • NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
  • Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
  • Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO