NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
94,67 PLN
Wartość jednostki 13.12.2017
84,79 PLN
Wartość jednostki 13.12.2018
-10,44 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:stosunkowo wysoki 5/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W trzecim kwartale NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących stracił 2,71 proc. Podczas gdy wahania kursów walut pozytywnie oddziaływały na stopę zwrotu funduszu, zmiany w rentowności obligacji pociągnęły w dół wycenę jednostki uczestnictwa.
In plus zadziałały m.in. pozycje w meksykańskim peso, tajskim bahcie i rupii indyjskiej. In minus – obligacje indonezyjskie, tajskie i pozabenchmarkowe pozycje w Ghanie i Zambii. W najbliższym czasie zalecamy ostrożne nastawienie zarówno do walut, jak i obligacji rynków wschodzących. Głównie ze względu na napięcia w relacjach handlowych między USA i Chinami oraz potencjalny odpływ kapitału z emerging markets, wywołany coraz wyższymi stopami procentowymi w USA.
W nieco dłuższym terminie zakładamy, że waluty krajów rozwijających się powinny nadrobić przynajmniej część dystansu dzielącego je od głównych walut krajów rozwiniętych. Zakładamy, że „wojna handlowa” zakończy się rozejmem, czyli odpowiednimi porozumieniami. Nie widzimy przy tym zagrożenia polegającego na zbyt szybkim podnoszeniu stóp procentowych przez Fed. Za jakiś czas apetyt na ryzyko powinien powrócić.
Rozwiń
Thumbnail
Marcelo AssalinLead Portfolio Manager Emerging Market Debt

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.01.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającyMarcelo Assalin

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.17 % (21.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.03zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
  • NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
  • Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
  • Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO