NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
84,62 PLN
Wartość jednostki 20.08.2018
89,19 PLN
Wartość jednostki 20.08.2019
+5,40 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

13.05.2019
Powrót apetytu na ryzyko na początku roku sprzyjał obligacjom rynków wschodzących. Już pod koniec pierwszego kwartału z tego optymizmu niewiele jednak zostało i w marcu papiery ze wszystkich regionów poza Azją naraziły inwestorów na straty. Honoru emerging markets broniły Peru, Rosja, Meksyk I Malezja. Najsłabiej wypadły Turcja i Argentyna, nie najlepiej poradziły sobie Brazylia, Urugwaj i Chile. W rezultacie NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) osiągnął 2,46 proc. zysku w całym pierwszym kwartale, mimo straty w marcu na poziomie 1,70 proc.
Światowy wzrost gospodarczy spowalnia, jest to jednak w dużym stopniu odzwierciedlone w notowaniach obligacji emerging markets. W najbliższych miesiącach główne banki centralne zrobią sobie przerwę w normalizacji polityki pieniężnej. Łagodnie nastawiona amerykańska Rezerwa Federalna – w pierwszym kwartale Fed zapowiedział, że wstrzymuje podnoszenie stop procentowych w połączeniu ze stabilną, niską inflacją i bliźniaczym deficytem USA (zarówno budżetowym, jak i w bilansie obrotów bieżących), powinny podziałać osłabiająco na dolara. Z kolei deprecjacja amerykańskiej waluty może wesprzeć notowania aktywów z rynków wschodzących – zarówno akcji, jak i obligacji.
Jeżeli chodzi o Chiny – najważniejszy kraj w tym gronie – to ostatnie dane gospodarcze oddalają widmo tzw. „twardego lądowania” (wyjątkowo gwałtownego spowolnienia gospodarczego). Władze Państwa Środka wdrożyły pakiet działań stymulujących gospodarkę, m.in. za pośrednictwem obniżek podatków, ulg dla przedsiębiorstw i inwestycji infrastrukturalnych. W rezultacie, w nadchodzących kwartałach, sytuacja gospodarcza w Chinach powinna się ustabilizować. Cieniem na takim scenariuszu kładzie się niepewny wynik negocjacji handlowych między Chinami a USA.
Rozwiń
Thumbnail
Lewis JonesLead Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.01.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającyMarcelo Assalin

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.17 % (21.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.02zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
  • NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
  • Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
  • Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO