<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Dłużne instrumenty finansowe z Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej? Wybierz NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących i zostań naszym partnerem w inwestycjach. Zacznij już od 200 zł
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60MYTD
87,43 PLN
Wartość jednostki 23.01.2019
93,84 PLN
Wartość jednostki 23.01.2020
+7,33 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:średni 4/7

Poziom ryzyka

 • 1 - bardzo niski
 • 2 - niski
 • 3 - umiarkowany
 • 4 - średni
 • 5 - stosunkowo wysoki
 • 6 - wysoki
 • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

27.12.2019
W trzecim kwartale NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) stracił 1,55 proc. Jego stopa zwrotu od początku roku do końca września wynosi 5,08 proc. Okresem obfitującym w wydarzenia był ostatni miesiąc kwartału. Amerykański Fed obniżył stopy procentowe o 25 pkt baz., nastawienie Europejskiego Banku Centralnego również pozostawało „gołębie”. W relacjach handlowych między USA a Chinami pojawiły się pewne oznaki dobrej woli, wzrosło za to ryzyko polityczne na Bliskim Wschodzie, m.in. po atakach dronów na rafinerie w Arabii Saudyjskiej. Pomimo gwałtownego wzrostu w połowie września, cena ropy Brent zakończyła miesiąc względnie bez zmian na poziomie 60,8 USD za baryłkę.
Wszystkie regiony, w których inwestuje NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) pozwoliły na wypracowanie dodatnich stóp zwrotu. Całkiem dobrze wypadły rynki wschodzące Starego Kontynentu, w szczególności Turcja i Rosja. Niezłe wyniki można było osiągnąć również w Meksyku i Urugwaju. Rozczarowały Węgry, Czechy i Chile.
Z frontu wojny handlowej wciąż płyną niejednoznaczne wiadomości, a USA i Chiny przerzucają się sankcjami typu „wet za wet”. Jednocześnie światowa gospodarka spowalnia, a bankom centralnym kończy się amunicja – Fed obniżył stopy procentowe i dał do zrozumienia, że w najbliższym czasie nie zamierza już sięgać po to rozwiązanie z kolei Europejski Bank Centralny wykorzystał już pełen zakres dostępnych mu narzędzi. W przeciwieństwie do głównych banków centralnych na świecie, instytucje odpowiadające za politykę pieniężną w krajach rozwijających się mają znacznie szersze pole do manewru. Rentowność obligacji emerging markets jest wyższa niż w krajach rozwiniętych (ma z czego spadać, czyli ceny mogą rosnąć). Do tego uważamy, że amerykański dolar waha się wokół swojego cyklicznego szczytu, a jego osłabienie pozytywnie dołożyłoby się do stopy zwrotu z inwestycji w obligacje z rynków wschodzących.
W krótkim terminie notowania obligacji skarbowych krajów rozwijających się wyceniane w walutach lokalnych mogą się wahać, między innymi ze względu na ryzyko specyficzne dla pojedynczych państw (np. wybory prezydenckie w Argentynie), jednak w średnim i długim terminie pozostajemy konstruktywnie nastawieni do tej klasy aktywów. Potencjalne umocnienie walut emerging markets może się dołożyć do osiągnięcia satysfakcjonujących zysków.
Rozwiń
Thumbnail
Lewis JonesLead Portfolio Manager

Informacje

Typ funduszuobligacji
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.01.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,80%
ZarządzającyMarcelo Assalin

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2.17 % (21.70zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.02zł)
Koszty dodatkoweBrak
 • Dokumenty

 • Dla kogo?

  Dla kogo?

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata.
  • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.
 • Cel i polityka inwestycyjna

  Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond.
  • NN (L) Emerging Markets Debt Local Bond inwestuje w dłużne instrumenty finansowe o dłuższym czasie do wykupu (bony skarbowe i obligacje) emitowane w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce.
  • Fundusz luksemburski może inwestować także w walutowe kontrakty terminowe (transakcje na rynku walutowym, w których sprzedawca zgadza się na dostarczenie danej waluty kupującemu w określonym momencie w przyszłości).
  • Silnie zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych emitowanych przez rządy krajów rynków wschodzących.

Pozostałe fundusze Parasola NN SFIO