<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> PPE z funduszami NN
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pracowniczy Program Emerytalny 

Czym jest Pracowniczy Program Emerytalny?

1

To zorganizowana przez Pracodawcę dodatkowa forma oszczędzania na Twoją emeryturę. Dodatkowe środki przydadzą się każdemu, niezależnie od tego, na co je zamierza przeznaczyć.

2

Program jest w pełni finansowany przez Pracodawcę miesięczną składką.

3

Dzięki odrębnej regulacji w Ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych, oferuje szereg korzyści nie tylko dla Pracownika, ale również dla Pracodawcy.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj film, aby poznać krok po kroku czym dokładnie jest PPE, jak możesz do niego przystąpić, jakie warunki musisz spełnić Ty i Pracodawca oraz jakie korzyści wynikają z niego dla ciebie teraz i w przyszłości.

Korzyści dla pracownika

Dodatkowe środki na przyszłą emeryturę

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki)

Możliwość zabezpieczenia finansowego rodziny

Możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę w oparciu o atrakcyjne warunki inwestowania

Korzyści dla pracodawcy

Ulga podatkowa – koszty prowadzenia PPE stanowią koszty uzyskania przychodu

Ulga ZUS – składka podstawowa PPE jest elementem wynagrodzenia, od którego nie są naliczane składki ZUS

Posiadanie wysokiej jakości benefitu pozapłacowego, wyróżniającego pracodawcę na rynku pracy

Budowanie wizerunku nowoczesnego i dbającego o pracowników pracodawcy

Nasi eksperci

 

Grzegorz Mierucki

Grzegorz
Mierucki

Menedżer Sprzedaży

+48 22 108 5604

grzegorz.mierucki@nntfi.pl

Grzegorz Mierucki

 

Artur Pazderski

Artur
Pazderski

Menedżer Sprzedaży

+48 22 108 5740

artur.pazderski@nntfi.pl

Artur Pazderski

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)?
  PPE jest to dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowana przez Pracodawcę przy współudziale Pracowników. Pracodawca finansuje składkę podstawową z własnych środków, natomiast pracownik może zadeklarować swoją składkę dodatkową ze środków własnych pochodzących z wynagrodzenia netto. Zasady oraz formy tworzenia i prowadzenia zawarte są w Ustawie o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r.
 • Kto może przystąpić do PPE utworzonego przez Pracodawcę?

  Pracowniczy Program Emerytalny jest tworzony w celu umożliwienia Pracownikom gromadzenia oszczędności, które będą mogły być wykorzystane przez nich na cele emerytalne. Z tego względu zasadą jest, iż prawo przystąpienia do PPE przysługuje każdemu Pracownikowi, który jest zatrudniony u Pracodawcy prowadzącego Program nie krócej niż 3 miesiące (art. 5 ust. 1 o PPE).

 • Jak stworzyć PPE w swoim zakładzie pracy?

  Przede wszystkim niezbędne jest zawarcie umowy między Pracodawcą a reprezentacją Pracowników oraz w dalszej kolejności umowy między Pracodawcą a instytucją finansową wybraną do zarządzania PPE (np. NN Investment Partners TFI). Ostatnim formalnym etapem jest rejestracja PPE w Komisji Nadzoru Finansowego i uzyskanie wpisu do rejestru PPE.

 • Jak długo trwa proces utworzenia PPE?

  Po złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego kompletu dokumentów rejestracyjnych, urząd ma 30 dni na ich weryfikację i wydanie formalnej decyzji.

 • Czy Pracodawca, który nie posiada związków zawodowych, może utworzyć PPE?

  Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych u pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, Pracodawca zawiera umowę zakładową z reprezentacją Pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego Pracodawcy.

 • Czy Pracodawca może zawiesić prowadzanie PPE lub całkowicie z niego zrezygnować?

  Tak, w myśl stosownych zapisów Ustawy o PPE, Pracodawca ma możliwość zawieszenia odprowadzania składek na PPE lub w określonych przypadkach w Ustawie ma możliwość likwidacji PPE.

 • Czy oprócz składki pracodawcy mogę inwestować dodatkowe środki własne?

  Tak, oprócz składek Pracodawcy istnieje możliwość inwestowania własnych środków na preferencyjnych warunkach. Można je wpłacać za pośrednictwem Pracodawcy z wynagrodzenia netto lub samodzielnie bezpośrednio na rachunek wybranego subfunduszu. Zasady dysponowania tymi środkami określa Regulamin Uczestnictwa PPI lub PPE.

 • Czy po przystąpieniu do PPE u nowego pracodawcy muszę przemieść środki zgromadzone w PPE u poprzedniego pracodawcy?

  Nie. Można je przenieść lub pozostawić w starym programie, jeżeli uzna się, że warunki zarządzania środkami w PPE u poprzedniego Pracodawcy są korzystniejsze. Decyzja należy do uczestnika.

 • W jaki sposób Pracodawca dokonuje wpłat do PPE?

  Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1207 ze zm.) terminy naliczania oraz przelewu składki w ramach PPE na rachunek uczestnika wskazuje umowa zakładowa.

Rozwińzobacz mniej