NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Pracowniczy Plan Kapitałowy – jak wygląda program

Plan wprowadzenia PPK został po raz pierwszy ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 4 lipca 2016r. w ramach publikacji wizji rozwoju Polski „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - Program Budowy Kapitału”.

W założeniu PPK mają stać się powszechnym rozwiązaniem dostępnym w każdym zakładzie pracy. Planowana jest konstrukcja obowiązkowego tworzenia PPK przez poszczególne przedsiębiorstwa w terminach uzależnionych od wielkości podmiotu określanego liczbą Pracowników. Przewidywane jest automatyczne zapisanie do PPK wszystkich zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. 

Poniżej zaprezentowane zostały ogólne informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzące z materiałów przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 4 lipca 2016r.:

PPK z perspektywy Pracodawcy

 • obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w przedsiębiorstwie dla wszystkich zatrudnionych Pracowników,
 • minimalna wysokość obowiązkowej składki Pracodawcy ma wynosić 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika,
 • ulga podatkowa - koszty prowadzenia PPK stanowić będą koszty uzyskania przychodu dla Pracodawcy,
 • ulga ZUS - składka podstawowa PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki ZUS.

PPK z perspektywy Pracownika

 • obowiązek przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego utworzonego przez Pracodawcę,
 • minimalna wysokość obowiązkowej składki ma wynosić 2% wynagrodzenia brutto Pracownika,
 • możliwa jednorazowa wypłata do 25% środków po osiągnięciu wieku emerytalnego,
 • zwolnienie zgromadzonych środków z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki),
 • środki zgromadzone w PPK podlegać mają dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadku.

Nasi eksperci

 

Agnieszka Jaworska-Martycz

Agnieszka Jaworska-Martycz

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

+48 22 108 5731

agnieszka.jaworska-martycz@nntfi.pl

Agnieszka Jaworska-Martycz

 

Grzegorz Mierucki

Grzegorz
Mierucki

Menadżer ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5604

grzegorz.mierucki@nntfi.pl

Grzegorz Mierucki

 

Artur Pazderski

Artur
Pazderski

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5740

artur.pazderski@nntfi.pl

Artur Pazderski

 

Magdalena Dziubak

Magdalena
Dziubak

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5730

magdalena.dziubak@nntfi.pl

 

Joanna Goławska

Joanna
Goławska

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5736

joanna.golawska@nntfi.pl

Najczęściej zadawane pytania

 • W co będą inwestowane środki gromadzone w PPK?

  Środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne, szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej PPK nie są jeszcze znane.

 • Kto będzie zobowiązany do utworzenia PPK

  Najprawdopodobniej jako pierwsze do utworzenia PPK zobowiązane będą przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 Pracowników, w dalszej kolejności przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 Pracowników, a w 3 etapie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 19 Pracowników.

 • Czy Pracownik będzie musiał przystąpić do PPK?

  Tak, każdy Pracownik przedsiębiorstwa, które utworzyło PPK, będzie automatycznie do niego zapisywany, co wiązać się będzie z koniecznością odprowadzania przez niego obowiązkowej składki 2%.

 • Jaka ma być wysokość obowiązkowej składki Pracodawcy w PPK?

  Minimalna wysokość składki Pracodawcy ma wynieść 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika.

 • Kto będzie zarządzał PPK?

  Najprawdopodobniej w pierwszych latach funkcjonowania PPK jego obsługą zajmie się Polski Fundusz Rozwoju - PFR. W kolejnych latach do zarządzania PPK mogą zostać „dopuszczone” wybrane instytucje finansowe takie jak np. NN Investment Partners TFI