<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianach w statucie NN Parasol FIO
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie o zmianach w statucie NN Parasol FIO

2 stycznia 2017

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 sierpnia 2016 r. (DFI/I/4032/27/10/U/16/ZW) zezwalającej na wprowadzenie poniższych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, z dniem niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu:

 

W § 6 rozdziałów I, III, V, VI, VIII, X, XII oraz XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:   

 

6.       Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1, koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu.”

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.