<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 7 maja 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 7 maja 2020 r.

7 maja 2020

Z dniem 7 maja 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 kwietnia 2020 r., wprowadzono następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale 6 zmieniono „Informację o wyborze dziennika, w którym Fundusz będzie zamieszczał ogłoszenia w przypadkach, w których postanowienia Statutu lub przepisy prawa wymagają zamieszczania ogłoszenia w dziennikach” poprzez zastąpienie „Kuriera Kolejowego” „Raportem Kolejowym”.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).