<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 14 maja 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 14 maja 2020 r.

14 maja 2020

Z dniem 14 maja 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 7 maja 2020 r., wprowadzono następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale 3 zmieniono punkty 4 i 7 oraz usunięto punkt 16.7;
3. W Załącznikach w „Statucie” uwzględniono zmiany statutu, które weszły w życie z dniem 
14 maja 2020 r.
 
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).