<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 grudnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 grudnia 2020 r.

1 grudnia 2020

Z dniem 1 grudnia 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 29 lipca 2020 r., nastąpiły następujące zmiany:

 

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.7.3;
  3. W Rozdziale V zmieniono punkt 5.1;
  4. W Rozdziale VII uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.