<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 22 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020

Z dniem 22 kwietnia 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 10 października 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale I zmieniono punkty 1.1 oraz 1.2;
3. W Rozdziale II zmieniono punkty punkt 2.7.1;
4. W Rozdziale III.3 zmieniono punkt 3.3.6.5;
5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 22 kwietnia 2020 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).