NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia z dnia 28 lutego 2019 r.

28 lutego 2019

Z dniem 28 lutego 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 28 stycznia 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.7.3 oraz 2.9;
3. W Rozdziale III.19 zmieniono tytuł rozdziału oraz zastrzeżenia w punktach 3.19.7.2 oraz 3.19.8;
4. W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1, w tym wykresy ryzyka oraz  tabele zawarte w tym punkcie;
5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 28 lutego 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).