<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 3 grudnia 2018 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 3 grudnia 2018 r.

3 grudnia 2018

Z dniem 3 grudnia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 19 października 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.       Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.       W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.7.3 oraz 2.9;

3.       W Rozdziale III.1zmieniono tytuł rozdziału oraz zastrzeżenia w punktach 3.1.7.2 oraz 3.1.8;

4.       W Rozdziale III.5 zmieniono tytuł rozdziału oraz zastrzeżenia w punktach 3.5.7.2 oraz 3.5.8

5.       W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1, w tym wykresy ryzyka oraz  tabele zawarte w tym punkcie;

6.       W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 3 grudnia 2018 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).