<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 14 stycznia 2023 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 14 stycznia 2023 r.

14 stycznia 2023

Z dniem 14 stycznia 2023 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 stycznia 2023 r., nastąpiły następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziałach III.4 zmieniono punkt 3.4.6.3;
3. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu ogłoszone w dniu 14 października 2022 r., które weszły w życie w dniu 14 stycznia 2023 r. 
 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” .