<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 14 października 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 14 października 2022 r.

14 października 2022

Z dniem 14 października 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 12 września 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.7.2;
  3. W Rozdziale III.3 zmieniono punkt 3.3.7.5;
  4. W Rozdziale III.4 zmieniono punkty 3.4.6.3, 3.4.6.4, 3.4.6.5;
  5. W Rozdziale III.14 zmieniono punkt 3.14.3.1;
  6. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 w części dot. Przykładów sposobu obliczania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik zaktualizowano nagłówek pierwszej tabeli;
  7. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu ogłoszone w dniach 14 lipca 2022 r. oraz 14 października 2022 r., które weszły w życie w dniu 14 października 2022 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” .