<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 kwietnia 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 kwietnia 2022 r.

12 kwietnia 2022

Z dniem 12 kwietnia 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 stycznia 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.7.3;
  3. W Rozdziale III zmieniono punkty 3.0.6.1, 3.0.6.3, 3.0.6.4 oraz 3.0.6.5;
  4. W Rozdziale VI dokonano zmiany treści punktu 6.1;
  5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.