NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 3 kwietnia 2017 r.

3 kwietnia 2017

Z dniem 3 kwietnia 2017 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 27 stycznia 2017 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.          Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.         W Rozdziale III.21 w punkcie 3.21.3.1 nazwę indeksu „Barclays Global Aggregate” zastąpiono nazwą „Bloomberg Barclays Global Aggregate”;

3.         W Rozdziale V zaktualizowano firmę dystrybutora wskazaną w punkcie 5.2.1.11;

4.         W Rozdziale VII „Załączniki” w „Wykazie definicji pojęć i objaśnieniach skrótów użytych w treści Prospektu” zaktualizowano nazwy i definicje indeksów dotychczas wyliczanych przez Barclays Capital;

5.         W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).