NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego NN SFIO

27 stycznia 2017

Z dniem 27 stycznia 2017 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 11 stycznia 2017 r., nastąpiły następujące zmiany:

1.         Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.         W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14 oraz III.18, III.20-III.23 zmieniono punkty 3.1.3.1, 3.2.3.1, 3.3.3.1, 3.9.3.1, 3.10.3.1, 3.11.3.1, 3.12.3.1, 3.14.3.1, 3.18.3.1,                 3.20.3.1, 3.21.3.1, 3.22.3.1 oraz 3.23.3.1;

3.         W Rozdziałach III.10, III.18 oraz III.21 zaktualizowano poziomy ryzyka wskazane w punktach 3.10.4.1, 3.10.6, 3.18.4.1, 3.18.6, 3.21.4.1 oraz 3.21.6;

4.         W Rozdziale VI zaktualizowano wykresy ryzyka w punkcie 6.1;

5.         W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 27 stycznia 2017 r..

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).