NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie NN Perspektywa SFIO o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa subfunduszu z dnia 3 grudnia 2018 r.

3 grudnia 2018

NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, iż w dokonuje korekty wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa NN Subfundusz Perspektywa 2045 za dzień wyceny 28 listopada 2018 roku.

 

Kategoria jednostki uczestnictwa

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)

A

123,31

123,30

T

133,22

133,21

 

Agent Transferowy przed uzyskaniem informacji od Towarzystwa o błędzie wyceny we wczesnych godzinach porannych dnia następnego, nie dokonał jeszcze procesu realizacji zleceń nabyć i odkupień, stąd w żaden sposób skutki błędu w wycenie nie obciążyły uczestników.