<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami

31 sierpnia 2021

Stosownie do art. 243 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, „Ustawy”), NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje o zamiarze przekształcenia zarządzanych przez Towarzystwo:

  • NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2
  • NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

w nowe subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez Towarzystwo.

Z chwilą przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1)         ww. fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się nowymi subfunduszami NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez Towarzystwo,
2)         jednostki uczestnictwa ww. funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszy NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego odpowiadających, zgodnie ze statutem NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, przekształconym funduszom inwestycyjnym.

Podstawę przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 25 sierpnia 2021 roku (DFF-FIO.4022.1.186.2018.JG), wydaną na podstawie art. 240 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 241 ust. 2 pkt. 1 Ustawy.

Przekształcenie nastąpi z chwilą wykreślenia przez sąd rejestrowy w/w funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu w nowe subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisania do rejestru funduszy inwestycyjnych zmian statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.