<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 października 2020

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ogłasza zmiany w statucie

 

NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 1 stycznia 2021 r.:

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-5), 16)-20) i 31)-35)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do końca 2024 roku,    

2)     1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

3)     1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

4)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

5)     1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2040 roku,”

„16) 1,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K do końca 2024 roku,    

17)   1,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

18)   1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

19)   0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

20)   0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2040 roku,”

„31) 1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do końca 2024 roku, 

32)   1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

33)   1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

34)   1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

35)   0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2040 roku.”

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-5), 16)-20) i 31)-35)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do końca 2019 roku,    

2)     1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

3)     1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

4)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

5)     1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2035 roku,”

„16) 1,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K do końca 2019 roku,    

17) 1,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

18) 1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

19) 0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

20) 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2035 roku,”

„31) 1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do końca 2019 roku, 

32) 1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

33) 1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

34) 1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

35) 0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2035 roku.”

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-4), 13)-16) i 25)-28)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do końca 2019 roku,    

2)     1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

3)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

4)     1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2030 roku,”

„13) 1,15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K do końca 2019 roku,    

14)   1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

15)   0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

16)   0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2030 roku,”

„25) 1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do końca 2019 roku, 

26)   1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

27)   1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2025 roku do końca 2029 roku,

28)   0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2030.”

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-3), 10)-12) i 19)-21)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,46% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do końca 2019 roku,    

2)     1,26% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

3)     1,06% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2025 roku,”

„10)1,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K do końca 2019 roku,     

11)1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

12)0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2025 roku,”

„19)1,26% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do końca 2019 roku,  

20)1,06% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2020 roku do końca 2024 roku,

21)   0,86% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2025 roku.”

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-2), 7)-8) i 13)-14)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,27% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do końca 2019 roku,    

2)     1,07% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2020 roku,”

„7)   0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K do końca 2019 roku,    

8)    0,67% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2020 roku,”

„13) 1,07% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do końca 2019 roku, 

14)   0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2020 roku.”

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 7)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,”

„4)   0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”

„7)   0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1.”

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-10) i 21)-25)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do końca 2029 roku,    

2)     1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

3)     1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

4)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

5)     1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2045 roku,

6)     1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do końca 2029 roku, 

7)     1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

8)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

9)     1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

10)   0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2045 roku,”

„21) 1,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K do końca 2029 roku,    

22)   1,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2030 roku do końca 2034 roku,

23)   1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

24)   0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

25)   0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2045 roku,”

 

 1. W § 11 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-10) i 21)-25)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   1,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do końca 2034 roku,    

2)     1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

3)     1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

4)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2045 roku do końca 2049 roku,

5)     1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A w okresie od początku 2050 roku,

6)     1,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 do końca 2034 roku, 

7)     1,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

8)     1,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

9)     1,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2045 roku do końca 2049 roku,

10)   0,85% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 w okresie od początku 2050 roku,”

„21) 1,30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K do końca 2034 roku,   

22)   1,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2035 roku do końca 2039 roku,

23)1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2040 roku do końca 2044 roku,

24)0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2045 roku do końca 2049 roku,

25)0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K w okresie od początku 2050 roku,”

 

 1. W § 11 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dotychczasowy ustęp 6 oznacza się jako ustęp 5a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5a.    Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1, aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Subfunduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.”

 

 1. W § 11 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

 1. W § 11 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

 1. W § 11 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

 1. W § 11 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,24% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

 1. W § 11 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,23% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

 1. W § 11 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

 1. W § 11 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,4

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

 1. W § 11 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 5a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1 i K i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, S i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

18.   W § 11 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6d otrzymuje następujące brzmienie:

„6d.    Koszty, o których mowa w ust. 5a, 6 i 6a nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.”

 

19.   W § 11 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 6d dodaje się ustęp 6e, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6e.     Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 5a, 6 i 6a wynika z umów, na podstawie których są naliczane, stosownych faktur i innych dokumentów księgowych lub przepisów prawa.”

 

20.   W § 11 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8.    Koszty wskazane w ust. 5a, 6 i 6a związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 5a, 6 i 6a, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.”

 

21.   W § 11 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dotychczasową treść ustępu 12 oznacza się jako ustęp 13, a ustęp 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12.     Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 5a, 6 lub 6a obciążających Subfundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 oraz o zmniejszeniu maksymalnej wysokości kosztów obciążających Subfundusz poniżej stawki określonej w ust. 6.”

 

Wyjaśnienie:

Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wprowadzenie powyższych zmian decyzją z dnia
28 września 2020 r. (DFF.4022.177.2019.AM)