<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 stycznia 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.         W postanowieniach § 10a ust. 3 pkt p. Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:

„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”

2.         W postanowieniach § 10a ust. 4 pkt p. Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”

3.         W postanowieniach § 10a ust. 5 pkt p. Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”

4.         W postanowieniach § 10a ust. 6 pkt r. Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1)-5) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
2)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
3)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.”

5.         W postanowieniach § 10a ust. 7 pkt r. Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”