<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 12 grudnia 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 12 grudnia 2019 r.

12 grudnia 2019

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Z dniem 12 grudnia 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 września 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale 1 zmieniono punkt 2 i 3;
  3. W Rozdziale 2 zmieniono punkt 7 ppkt a);
  4. W Rozdziale 3 zmieniono punkt 16.3;
  5. W Załącznikach w „Statucie” uwzględniono zmiany statutu, które weszły w życie z dniem 5 grudnia 2019 r.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.