<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 10 października 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 10 października 2019 r.

10 października 2019

Z dniem 10 października 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 16 lipca 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale I zmieniono punkty 1.1 oraz 1.2;
3. W Rozdziale II zmieniono punkty 2.6, 2.7.1 oraz 2.7.2, a także zaktualizowano punkt 2.9;
4. W Rozdziałach III.1-III.3 zmieniono punkty 3.1.1, 3.1.6.5, 3.2.1, 3.2.6.5, 3.3.1 oraz 3.3.6.5;
5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 9 października 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).