<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany statutu NN Parasol FIO z dnia 1 stycznia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany statutu NN Parasol FIO z dnia 1 stycznia 2020 r.

1 stycznia 2020

Zgodnie z art. 24 ust. 2b w zw.  z art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm.) poniższe zmiany statutu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:
 
1. W § 6 ust. 1 Rozdziału X części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1) oraz 3)-7) otrzymują następujące brzmienie:
1) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
3) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
4) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,
7) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
 
2. W § 6 ust. 1 Rozdziału XII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1) oraz 2)-5) otrzymują następujące brzmienie:
1) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
3) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
4) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,
5) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.
 
3. W § 6 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1) oraz 4)-7) otrzymują następujące brzmienie:
1) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
4) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,
7) 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,