<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

17 czerwca 2022

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

  1. W postanowieniu § 2 ustęp 4 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 23) otrzymuje brzmienie: „23) „NN Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (L)”,”
  2. W postanowieniu § 2 ustęp 5 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 23) otrzymuje brzmienie: „23) „NN (L) Obligacji Korporacyjnych”,”
  3. W Rozdziale XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (L)”.
  4. W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (L)”.
  5. W § 1 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się ustęp 7.
  6. W Rozdziale XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się § 6-9 wraz z nagłówkami.