NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianach statutu NN (L) Senior Loans - FIZ z dnia 31 stycznia 2018 r.

31 stycznia 2018

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

 

Po artykule 15ad dodaje się artykuły 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15aj, 15ak, 15al, 15ał, 15am, 15an, 15ao i 15ap w następującym brzmieniu: 

„Artykuł 15ae Trzydziesta druga emisja Certyfikatów ------------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej drugiej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AG.

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AG zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AG.

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AG będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AG będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AG zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AG. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AG rozpoczyna się w dniu 7 marca 2018 roku i kończy w dniu 28 marca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AG, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AG będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AG i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AG oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AG określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AG nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15af Trzydziesta trzecia emisja Certyfikatów -------------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej trzeciej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AH.

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AH zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AH. --

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AH będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AH będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AH zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AH. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AH rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2018 roku i kończy w dniu 26 kwietnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AH, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -----

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AH będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AH i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AH oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AH określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AH nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ag Trzydziesta czwarta emisja Certyfikatów -----------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej czwartej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AI.

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AI zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AI. ---

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI. -----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AI będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI, Cena Emisyjna Certyfikatów

tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AI będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AI zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AI rozpoczyna się w dniu 7 maja 2018 roku i kończy w dniu 28 maja 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AI, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -----------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AI będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AI i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AI oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AI określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AI nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ah Trzydziesta piąta emisja Certyfikatów ---------------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej piątej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AJ. ---

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AJ zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AJ. ---

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ. -----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AJ będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AJ będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AJ zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AJ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AJ rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2018 roku i kończy w dniu 27 czerwca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AJ, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AJ będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AJ i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AJ oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AJ określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AJ nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ai Trzydziesta szósta emisja Certyfikatów --------------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej szóstej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AK. -

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AK zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AK. --

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AK będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AK będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AK zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AK. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AK rozpoczyna się w dniu 6 lipca 2018 roku i kończy w dniu 27 lipca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AK, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AK będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AK i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AK oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AK określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AK nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15aj Trzydziesta siódma emisja Certyfikatów ------------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej siódmej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AL.

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AL zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AL. --

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AL będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AL będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AL zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AL rozpoczyna się w dniu 7 sierpnia 2018 roku i kończy w dniu 29 sierpnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AL, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AL będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AL i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AL oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AL określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AL nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ak Trzydziesta ósma emisja Certyfikatów --------------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej ósmej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AŁ. --

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AŁ zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AŁ. --

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AŁ będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów

Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AŁ będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AŁ zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AŁ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AŁ rozpoczyna się w dniu 7 września 2018 roku i kończy w dniu 26 września 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AŁ, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AŁ będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AŁ i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AŁ oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AŁ określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AŁ nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15al Trzydziesta dziewiąta emisja Certyfikatów----------------------------------------------

1. W ramach trzydziestej dziewiątej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AM zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AM. -

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM. ---------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AM będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AM będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AM zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AM rozpoczyna się w dniu 5 października 2018 roku i kończy w dniu 29 października 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AM, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -----

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AM będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AM i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AM oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AM określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AM nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ał Czterdziesta emisja Certyfikatów ---------------------------------------------------------

1. W ramach czterdziestej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AN. ---------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AN zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AN. --

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AN będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AN będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AN zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AN rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2018 roku i kończy w dniu 28 listopada 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AN, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -----

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AN będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AN i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AN oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AN określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AN nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15am Czterdziesta pierwsza emisja Certyfikatów --------------------------------------------

1. W ramach czterdziestej pierwszej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AO zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AO. --

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AO będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AO będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AO zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AO rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2018 roku i kończy w dniu 27 grudnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AO, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -----

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AO będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AO i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AO oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AO określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AO nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15an Czterdziesta druga emisja Certyfikatów -------------------------------------------------

1. W ramach czterdziestej drugiej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AP.

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AP zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AP.---

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AP będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem

rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AP będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AP zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AP rozpoczyna się w dniu 7 stycznia 2019 roku i kończy w dniu 29 stycznia 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AP, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AP będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AP i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AP oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AP określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AP nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ao Czterdziesta trzecia emisja Certyfikatów ------------------------------------------------

1. W ramach czterdziestej trzecizej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AR zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AR. --

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty seriiAR nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AR będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AR będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AR zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AR rozpoczyna się w dniu 7 lutego 2019 roku i kończy w dniu 26 lutego 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AR, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AR będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AR i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AR oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AR określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AR nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ap Czterdziesta czwarta emisja Certyfikatów ----------------------------------------------

1. W ramach czterdziestej trzeciej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AS.

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AS zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AS.---

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS. ----------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AS będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%. ---------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AS będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%. --------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii AS zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AS rozpoczyna się w dniu 7 marca 2019 roku i kończy w dniu 27 marca 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AS, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AS będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AS i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AS oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AS określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. ------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AS nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. --------------------------------------------------------------------------