NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Kapitał Plus FIZ z dnia 6 lipca 2018 r.

6 lipca 2018

Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia

 

1. W artykule 15c ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii E zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii E.”.

2. W artykule 15d ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii F zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii F.”.

3. W artykule 15e ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii G zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii G.”.

4. W artykule 15f ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii H zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii H.”.

5. W artykule 15g ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii I zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii I.”.

6. W artykule 15h ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii J zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii J.”.

7. W artykule 15i ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii K zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii K.”.

8. W artykule 15j ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii L zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii L.”.

9. W artykule 15k ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii M zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii M.”.

10. W artykule 15l ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii N.”.

11. Występujące po występującym jako pierwszy w kolejności art. 15l artykuł 15k i artykuł 15 l otrzymują odpowiednio numerację art. 15m i art. 15n. ---------------------------

12. W artykule 15m ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii O.”.

13. W artykule 15n ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii P zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii P.”.

 

Na powyższe zmiany zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenia Inwestorów NN Kapitał Plus - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które odbyło się w dniu 6 lipca 2018 roku.