<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Najlepsze fundusze inwestycyjne. Sprawdź w który zainwestować
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Najlepsze fundusze inwestycyjne

 

 

 

 

Nagroda wyróżnienia w konkursie Kreatura 2017

05.12.2017

Kampania „Emerytura to stan konta, a nie stan ducha” otrzymała wyróżnienie w kategorii Film – wideo w internecie w XXI edycji Kreatura 2017. Konkurs niezależnej kreacji w reklamie organizowany jest już od 1996 r. i ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie polskiej sztuki reklamowej. Prace biorące udział w konkursie oceniane są pod kątem oryginalności i innowacyjności pomysłu oraz ponadprzeciętnej jakości wykonania.

Za strategię i realizację kampanii odpowiada agencja Walk Creative. Kampania ma przekonać Polaków, że również na emeryturze można żyć pełnią życia i realizować swoje pasje. W tym celu warto jednak wcześniej zacząć inwestować i zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość. Bohaterami są osoby, które pomimo wieku 60+ nadal aktywnie realizują swoje pasje. Pierwszym bohaterem kampanii jest Aleksander Doba, 71-letni podróżnik, który jako pierwszy samotnie dwukrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Kolejną postacią jest Wirginia Szmyt, 78-letnia didżejka znana jako DJ Wika.

Drugie miejsce dla IKE Plus w rankingu „Rzeczpospolitej”

15.11.2017

To kolejne wyróżnienie dla IKE Plus i utrzymana pozycja z 2016 roku. W rankingu brano pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszy dostępnych w ramach produktu, liczbę funduszy oferowanych w ramach IKE oraz koszty związane z założeniem i prowadzeniem tego produktu.

IKE Plus oferowane przez NN Investment Partners TFI w kanale online wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko szeroką ofertą produktową (23 funduszy) z funduszami dedykowanymi dla tego typu produktów emerytalnych, ale również niskimi opłatami za zarządzanie oraz brakiem opłaty za założenie i prowadzenie IKE. TFI nie pobiera również opłat za wyjście z produktu. Dodatkowo, zachęcające są solidne wyniki funduszy inwestycyjnych NN.

 

Czytaj więcej

Nasze fundusze inwestycyjne w rankingu Puls Biznesu

20.01.2017

W rankingu na "Najlepsze TFI 2016 r." przeprowadzonym przez Puls Biznesu NN Investment Partners zajęło trzecie miejsce. 

Wyliczenia rankingowe zostały wykonane na podstawie średniej z liczby produktów. 

"Brąz przyznaliśmy NN Investment Partners, ale biorąc pod uwagę liczbę produktów o najwyższych notach, to właśnie to towarzystwo wyróżniło się najbardziej" - Puls Biznesu. 

IKE PLUS kolejny raz najlepsze

07.12.2016

Nasz produkt, IKE Plus w NN Investment Partners, po raz trzeci został doceniony i nagrodzony tytułem „najlepsze IKE na rynku" w rankingu portalu Analizy Online za rok 2016. 

Wśród ocenianych parametrów znalazły się: efektywność zarządzania , wysokość kosztów oraz szerokośc oferty - plasując NN Investment Partners TFI w ścisłej czołówce we wszystkich trzech kategoriach.  Zachęcamy do zapoznania się z całym rankingiem IKE 2016 - Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online.

"Konto prawie doskonałe"

07.12.2016

Konto emerytalne IKE Plus w NN Investment Partners, regularnie nagradzane w czołowych rankingach, kolejny raz zostało docenione przez analityków. W "Rankingu kont IKE w TFI 2016" opublikowanym przez autora bloga Portfelemerytalny.pl,  IKE z funduszami NN zajęło pierwsze miejsce - wygrywając 3 z 4 kategorii.

Najwięcej uznania autora zestawienia wzbudził brak opłat manipulacyjnych, za założenie konta i pierwszą wpłatę oraz specjalne obniżenie opłat za zarządzanie w przypadku inwestycji online.

Fundusze NN wśród najlepszych

29.02.2016

Aż trzy fundusze NN Investment Partners zostały nagrodzone statuetkami Alfa przyznawanymi przez Analizy Online najlepszym funduszom inwestycyjnym. Były to:

Dodatkowo, fundusz NN Akcji został wyróżniony w kategorii funduszy akcji polskich.

Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 10 najpopularniejszych grup funduszy. Każdy fundusz oceniany jest za efektywność (mierzoną na podstawie wskaźnika information ratio), powtarzalność wyników (przy wykorzystaniu kwartyli z kolejnych kwartalnych stóp zwrotu) oraz poziom kosztów (wyliczany na podstawie wskaźnika total expense ratio oraz wysokości maksymalnej opłaty manipulacyjnej).

Najtańsze fundusze w NN Investment Partners TFI

22.10.2015

W rankingu Analiz Online, którego kryterium był poziom kosztów całkowitych, NN Investment Partners TFI otrzymało maksymalną notę.

Ranking najtańszych i najdroższych TFI z 2014 r. zbudowano oparciu o wskaźnik kosztów całkowitych TER (total expense ratio). Miara ta informuje, w jakim stopniu aktywa funduszu są obciążone przez wszystkie koszty o charakterze operacyjnym.

Fundusze NN Investment Partners TFI bestsellerami na rynku

20.10.2015

Fundusze NN Investment Partners TFI zajęły drugie miejsce wśród najchętniej kupowanych funduszy na rynku detalicznym w 2015 roku.

Najczęściej kupowanym funduszem był NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, którego aktywa zwiększyły się o 412 milionów złotych. Kolejnymi równie popularnymi funduszami były NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji i NN Lokacyjny Plus.

IKE Plus najlepszym IKE na rynku według rankingu Analiz Online!

23.09.2015

Z przyjemnością informujemy, że portal Analizy Online wyróżnił IKE Plus w NN Investment Partners TFI tytułem najlepszego IKE na rynku polskim.

Wśród ocenianych parametrów znalazły się m.in. efektywność, wysokość kosztów oraz szerokość oferty. Zachęcamy do zapoznania się z całym rankingiem IKE 2015 - Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online.

Fundusze NN w gronie najlepszych na rynku!

24.08.2015

NN Investment Partners TFI uprzejmie informuje, iż według badania przeprowadzonego przez Analizy Online 3 spośród 4 najlepszych na rynku funduszy akcyjnych to fundusze zarządzane przez NN Investment Partners TFI.  Do wyróżnionych funduszy należą:

- NN Akcji

- NN Średnich i Małych Spółek

- NN Selektywny

Badanie brało pod uwagę takie czynniki jak: wynik funduszu, całkowity poziom opłat oraz minimalne wielkości wpłat. Uczestniczyło w nim 65 funduszy akcyjnych dostępnych na polskim rynku.
Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem: Solidne i tanie fudusze akcji.

Mistrzowskie Akcje z ING TFI

12.01.2015

W rankingu Funduszy Inwestycyjnych przygotowanym przez „Pulsu Biznesu” najlepszym funduszem akcji polskich za rok 2014 wybrany został Fundusz ING Selektywny.
W tym samym rankingu zarządzający funduszem ING Selektywny, Marcin Szortyka, został wybrany Mistrzem Akcji. ING Selektywny w 2014 roku na tle konkurencji osiągnął najlepszy wynik inwestując na rynku polskim i Europy Środkowo-Wschodniej.

IKE Plus najlepszym IKE według rankingu Analizy Online

19.11.2013

IKE Plus zdobyło aż 69 punkty na możliwych 100 w rankingu IKE Analiz Online i wyraźnie wyprzedziło konkurencję.
Zdaniem autorów rankingu zwycięstwo IKE Plus w internetowej ofercie ING TFI to zasługa dobrych wyników, dostępu do 19 funduszy umożliwiających inwestycje na całym świecie oraz najniższych na rynku opłat za zarządzanie.

IKZE w ING TFI najlepsze na rynku

01.07.2013

Z radością informujemy, że IKZE w ING TFI zajęło pierwsze miejsce w rankingu Analiz Online.
IKZE oceniane były w oparciu o wskaźnik information ratio, łączący zysk i ryzyko. 

ING TFI najlepszym funduszem według rankingu Open Finance

30.01.2013

ING TFI zajęło pierwsze miejsce w rankingu Open Finance, w którym oceniane są towarzystwa, które w swojej ofercie mają najpopularniejsze typy funduszy (fundusze akcji, mieszane, obligacji i rynku pieniężnego). Fundusze oceniane były według stopy zwrotu – im wyżej w rankingu danej kategorii wypadał fundusz , tym więcej punktów dostawało zarządzające nim towarzystwo. Najwięcej punktów – aż 81 – otrzymało ING TFI.