NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa SFIO – pierwszy fundusz cyklu życia w Polsce

3 stycznia 2018

Każdy subfundusz NN Perspektywa posiada tzw. datę docelową, która jest punktem orientacyjnym dla naszego horyzontu inwestycyjnego – przybliżony rok przejścia na emeryturę czy też przybliżony termin realizacji celu, dla którego oszczędzamy.

Z powodu planów wprowadzenia przez rząd Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które mają zmobilizować Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę, głośniej zrobiło się o tzw. strategiach cyklu życia. Mają one być podstawową strategią stosowaną w PPK, która polega na stopniowym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego portfela wraz ze zbliżaniem się do naszej emerytury. Koncepcja inwestycyjna PPK jest już z sukcesem stosowana, jako pierwsza w Polsce, przez NN Investment Partners TFI od marca 2012 roku w ramach funduszu NN Perspektywa SFIO. Tworząc te fundusze naszym zamiarem było stworzenie rozwiązania inwestycyjnego, które ma ułatwić rozsądne Klienta inwestowanie w długim terminie.

Każdy subfundusz NN Perspektywa posiada tzw. datę docelową, która jest punktem orientacyjnym dla naszego horyzontu inwestycyjnego – przybliżony rok przejścia na emeryturę czy też przybliżony termin realizacji celu, dla którego oszczędzamy. Strategia inwestycyjna NN Perspektywa poza stopniowym zwiększaniem bezpieczeństwa naszych środków wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej niweluje szereg barier obiektywnych i behawioralnych (więcej o niektórych tutaj), które utrudniają nam samodzielne inwestowanie.

Wśród przeszkód kluczowy jest zazwyczaj brak czasu i specjalistycznej wiedzy nt. inwestowania. Wybierając NN Perspektywa inwestujemy w 1 fundusz, w ramach którego zespół zarządzających w Polsce, wspomagany wiedzą globalną z innych biur inwestycyjnych NN Investment Partners, decyduje o inwestycjach funduszu w Polsce i na świecie w klasy aktywów o różnych poziomach ryzyka. W portfelach NN Perspektywa znajduje się zazwyczaj ok. 10 funduszy inwestycyjnych, co decyduje o szerokiej, rzadko kiedy realizowanej indywidualnie, dywersyfikacji portfela i jego ryzyka.

Dodatkowo zmiany alokacji, w tym stopniowe zwiększanie bezpieczeństwa lokat poprzez inwestycje w klasy aktywów o niższym poziomie ryzyka, w tym fundusze gotówkowe, następują co najmniej raz na kwartał, więc „pilnowanie” struktury portfela następuje automatycznie bez naszego udziału. Zwiększanie bezpieczeństwa na „autopilocie” jest cenną zaletą NN Perspektywa, gdyż chroni nasze oszczędności przed znaczną utratą wartości w momencie, kiedy zgromadzone środki mają być do naszej dyspozycji. Dodatkowe informacje o funduszach NN Perspektywa.