<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Inwestor | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Inwestor

Osoba lub podmiot inwestujący oszczędności albo środki pozyskane z kredytu w celu uzyskania zysku. Może to być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada zdolności prawnej. Inwestor dokonuje inwestycji, które są obarczone pewnym ryzykiem, w celu pomnażania kapitału.

Co jest przedmiotem inwestycji? Inwestorzy najczęściej kupują: konkretne majątki (np. zakłady przemysłowe), papiery wartościowe, dzieła sztuki, aktywa. Każdy inwestor musi się liczyć nie tylko z zarobkiem, ale również z ryzykiem poniesienia straty. Niejednokrotnie w celu realizacji inwestycji inwestorzy potrzebują znacznie większych środków pieniężnych, które pozyskują z kredytów. W takim przypadku ryzyko, które ponosi inwestor jest dwubiegunowe, ponieważ dotyczy także konieczności spłaty w terminie zaciągniętego zobowiązania.

Inwestor jako osoba fizyczna to również ktoś kto kupuje np. działkę lub nieruchomość z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z określonym zyskiem. Każdy dobry inwestor powinien być uważnym obserwatorem rynku, potrafiącym dokonać transakcji w najlepszym terminie. Kluczem do udanych inwestycji jest poniesienie niskiego kosztu i uzyskanie relatywnie wysokiego zarobku.