<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Lokata | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Lokata

Wpłacanie pieniędzy na lokatę to sposób pomnażania oszczędności. Zakładając lokatę, zawieramy umowę z określoną instytucją finansową (najczęściej bankiem), na podstawie której otrzymujemy konkretny zysk. Wybrana instytucja może obracać naszymi pieniędzmi, a w zamian za to wypłaca nam wynagrodzenie, czyli odsetki. Lokata zawierana jest na pewien czas (okres lokaty), a odsetki wypłacane są co miesiąc, kwartalnie lub raz na rok.

Na rynku istnieje kilka rodzajów lokat, które przynoszą zróżnicowane zyski. Dla niektórych klientów ulokowanie pieniędzy (tzw. zdeponowanie ich na lokacie) nie jest sposobem na zarabianie, a przede wszystkim na przechowywanie własnej nadwyżki finansowej oraz zminimalizowanie skutków inflacji.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje lokat: terminową, dynamiczną, rentierską. Lokata terminowa zawierana jest na konkretny czas, po którym następuje jej ewentualne rozwiązanie, zwrot wpłaconej kwoty oraz wypłacenie zarobionych odsetek. Lokata dynamiczna charakteryzuje się dużą uniwersalnością – klient ma możliwość swobodnego zarządzania pieniędzmi złożonymi na lokacie (może je wpłacać i wypłacać). Lokata rentierska jest długoterminową lokatą o wysokiej kwocie, dzięki której klient otrzymuje stały przypływ gotówki.