<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) 

Instytucja, która powstała w celu organizowania i zarządzania funduszami inwestycyjnymi swoich klientów. Zarządzający TFI mają za zadanie zmniejszać ryzyko utraty kapitału klientów, pomagać im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zmniejszać koszty inwestycyjne. Nazwą TFI mogą się posługiwać jedynie te firmy, które działają zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. Odpowiedni status jest im przyznawany przez Komisję Nadzoru Finansowego. O taki status mogą się ubiegać wyłącznie spółki akcyjne, które są zarejestrowane w Polsce.

TFI podlegają stałej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a ich działalność jest regulowana przepisami prawa. Aktywa funduszy są bezpiecznie przechowywane w banku, a zarządzaniem nimi zajmują się specjaliści posiadający niezbędne kwalifikacje, umiejętności i specjalne licencje. Fundusze charakteryzują się wysoką płynnością, większą od lokat bankowych, a podobną do kont oszczędnościowych.