<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ulga podatkowa
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ulga podatkowa

Zwolnienie (odliczenie lub obniżka), która powoduje zmianę wysokości podatku na mniejszy lub obniżenie samej podstawy opodatkowania. Jest konkretnie określona i zdefiniowana w prawie podatkowym. Niektóre ulgi podatkowe dotyczą wszystkich podatników, a inne są ustalane wyłącznie na podstawie konkretnego wniosku.

Ulgi podatkowe mogą mieć wiele form. Najpopularniejsza jest ulga rodzinna z tytułu wychowywania dzieci (1112,04 zł rocznie na każde dziecko), ulga z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla małych lub nowych firm, ulga za zakup papierów wartościowych od Skarbu Państwa oraz za Internet. Innymi, mniej popularnymi ulgami podatkowymi, są:

  • ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie dla osób prowadzących własną działalność,
  • ulga związana z wpłatami na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
  • ulga z tytułu honorowego krwiodawstwa,
  • ulga budowlana (za materiały budowlane, dla osób poniżej 36. roku życia; nie obejmuje materiałów potrzebnych do remontu, użytych w mieszkaniu z rynku wtórnego lub od dewelopera),
  • ulga mieszkaniowa (za odpłatną sprzedaż mieszkania; nie obejmuje przekazania nieruchomości w formie darowizny).

Z ulg podatkowych mają prawo skorzystać wszystkie osoby, które rozliczają w Polsce podatek dochodowy.