Emerytura
to stan konta,
a nie stan ducha.

Emerytura nie musi
oznaczać pożegnania
z życiem, które kochasz.

Sprawdź jak może wyglądać Twoja emerytura

18
Twój wiek? 50
Ile miesięcznie chcesz odkładać w PLN? 35
W jakim wieku chcesz wypłacić środki?
i Odkładając miesięcznie zadeklarowaną kwotę przez wskazany okres jesteś w stanie zgromadzić kwotę w przedziale: 0 zł – 5.000,00 zł. Bez problemu będzie cię stać na kapslowe warcaby z sąsiadem i partyjkę bingo w ulubionej kawiarni.

Założenia dla niniejszego kalkulatora poniżej

Dlaczego warto?

Ważna informacja:

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią prognozy ani gwarancji przyszłych zysków. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania comiesięcznej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, miesięcznej kapitalizacji oraz stanowiący założenie teoretyczne roczny zysk w wysokości 4%. Pozostałe parametry (wysokość miesięcznych wpłat i okres dokonywania wpłat) określane są przez użytkownika. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne NN nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne NN są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych NN oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie nntfi.pl.