<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> PPK. Warto zostać. Po prostu. | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

PPK. Warto zostać. Po prostu.

Na tej stronie dowiesz się:

 1. Jak działa autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Dlaczego warto zostać w PPK.
 3. Ile pieniędzy możesz zebrać pozostając w planie.

Automatyczny zapis do PPK działa tak:

Autozapis ppk

Co 4 lata wszyscy ci, którzy się wypisali się z PPK, znów są zapisywani. Dotyczy pracowników między 18 a 55 rokiem życia.

Zarządzamy 18,7 miliarda aktywów naszych klientów.

Złożona przez Ciebie rezygnacja obowiązuje do końca lutego 2023 r. Jeśli po tym terminie złożysz kolejną, ta wygaśnie z końcem lutego 2027 r. i tak dalej.

Byliśmy pierwszą firmą oferującą fundusze cyklu życia.

Pierwszy autozapis do PPK nastąpi już 1 marca tego roku. Wtedy Twój pracodawca zawrze w Twoim imieniu umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

Dlaczego warto zostać w PPK?

1. W PPK odkładasz 2x szybciej

Standardowo Ty odprowadzasz równowartość 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawca dokłada równowartość 1,5% Twojego wynagrodzenia. A państwo zasila Twoje konto kwotą powitalną w wysokości 250 zł i 240 zł co roku. W praktyce do każdej złotówki drugą dokłada Ci pracodawca i państwo.

Spójrz, jeśli zarabiasz 5 000 zł brutto miesięcznie, to w pierwszym roku zgromadzisz 2 590 zł. Z tej kwoty:

 • 1 200 zł odłożysz Ty, czyli równowartość 2% Twojego 12-miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • 1 390 Twój pracodawca i państwo (równowartość 1,5% wynagrodzenia brutto + 490 zł dopłat od państwa).

Wpłaty pracodawcy i dopłaty państwa to zysk dla uczestnika PPK. Dzięki nim znacznie szybciej zgromadzisz pieniądze niż odkładając na własną rękę równowartość Twojej wpłaty do planu.

2. PPK to dodatkowe oszczędności. Nie tylko na emeryturze.

Co prawda, wypłata z PPK po 60. roku życia jest najbardziej korzystna. Jednak z pieniędzy możesz skorzystać wcześniej bez podawania przyczyny. Pamiętaj tylko o tym, że:

 • zwrot środków będzie pomniejszony o dopłaty od państwa,
 • 30% tego, co wpłacił pracodawca, zasili Twój kapitał emerytalny w ZUS,
 • od dodatkowych pieniędzy, które wypracuje fundusz, należy zapłacić podatek dochodowy.

Ale pieniądze z PPK możesz wypłacić wcześniej bez konieczności odprowadzania podatku:

 • na wypadek poważnej choroby swojej, małżonka lub dziecka (do 25% środków w PPK, bez obowiązku zwrotu),
 • na pokrycie wkładu własnego na zakup mieszkania lub budowę domu (do 100% środków, z obowiązkiem zwrotu tej kwoty w przyszłości do PPK. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które nie przekroczyły 45. roku życia).

Ile odłożysz w PPK?

Możesz to w łatwy sposób obliczyć z pomocą dwóch kalkulatorów:

Kalkulator korzyści pracownika

Kalkulator przyszłych oszczędności

Na przykład, jeśli zarabiasz 5000 zł brutto, to w wersji podstawowej:

 • Twoja comiesięczna składka wynosi 2% tego wynagrodzenia (100 zł)
 • Twój pracodawca dokłada do tego równowartość 1,5% wynagrodzenia (75 zł)

Razem z dopłatami Państwa w ciągu roku zgromadzisz 2 590 zł oszczędności.

W uproszczonym świecie, w którym wynagrodzenie rośnie o 5% rocznie, pieniądze w PPK nie pracują, nie ma opłat za zarządzanie, a dopłaty od państwa pozostają na stałym poziomie, wartość Twoich oszczędności po 30 latach urośnie tak:

Jak wygląda współfinansowanie PPK?

Źródło: obliczenia własne TFI

147 tys. zł

taka kwota trafiłaby na Twoje konto PPK przez 30 lat oszczędzania od Ciebie, pracodawcy i państwa.

Ta kwota mogłaby być jeszcze wyższa. Pieniądze w PPK są inwestowane na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Chodzi o to, żeby pracowały. Rynki akcji i obligacji mogą mocno się wahać, jak na przykład po wybuchu pandemii. Jednak w odpowiednio długim czasie uczestnicy PPK mogą korzystać z prostego faktu – z małymi przerwami świat ciągle się rozwija, a wraz z nim rośnie wartość dobrze zarządzanych, globalnych inwestycji.

Więcej o tym, jak inwestowane są te pieniądze, jakie są potencjalne ryzyka i koszty, przeczytasz niżej w sekcji pytań i odpowiedzi.

 

Fakty i mit na temat PPK

pieniądze w PPK są prywatną własnością uczestników

Pieniądze w PPK są prywatną własnością uczestników

I jest to zagwarantowane w ustawie o PPK. Z pieniędzy można skorzystać w każdej chwili, a po 60. roku życia wypłacać je na preferencyjnych warunkach. Co bardzo ważne, pieniądze w PPK są w pełni dziedziczone i to bez podatku od spadków.

PPK to drugie OFE

PPK to drugie OFE

To dwa zupełnie różne programy. OFE jest częścią systemu emerytalnego i elementem składki do ZUS. PPK z kolei jest prywatnym programem długoterminowego oszczędzania. W przeciwieństwie do OFE, w PPK masz stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy.

pieniądze w PPK są prywatną własnością uczestników

Udział w PPK nieco zmniejsza wynagrodzenie netto

Uczestnicy PPK pokrywają wpłatę do programu w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto. Dodatkowo należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy. Jeśli zarabiasz 5 000 zł brutto, Twoje wynagrodzenie „na rękę” będzie niższe o 113 zł (100 zł to Twoja wpłata do PPK, a 13 zł to zaliczka na podatek od wpłaty pracodawcy). To niewielki koszt w porównaniu do korzyści, jakie otrzymujesz uczestnicząc w PPK.

Z PPK zgromadzisz prywatne oszczędności na przyszłość.

Przemyśl dobrze czy chcesz się wypisać.

Weź pod uwagę, że:

● emerytury z ZUS są coraz niższe.

● dzisiejsi 65-latkowie żyją średnio jeszcze ponad 16 lat (dane GUS).

● potrzebujesz około miliona złotych oszczędności, żeby przez 16 lat wypłacać sobie dodatkowe 5000 zł miesięcznie.

Już prawie 3 mln osób odkłada w PPK.

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Co to są PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)?

  PPK to program długoterminowego inwestowania, który jest zaprojektowany specjalnie dla pracowników. Jest on współfinansowany przez pracowników, pracodawcę i częściowo przez państwo, a wpłaty trafiają na prywatne konto pracownika.

 • Co to znaczy, że PPK są współfinansowane?

  Wpłaty na Twoje konto w PPK pochodzą z trzech źródeł. To oznacza, że nie oszczędzasz samodzielnie, a na Twoją przyszłość składają się również wpłaty od pracodawcy i dopłaty od państwa.

 • Jaka jest wartość wpłat i kto je wpłaca do PPK?

  Zarówno Twoje wpłaty jak i pracodawcy przekazywane są do PPK przez pracodawcę.

   

  Pracodawca:

  • wpłata podstawowa – 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto,
  • wpłata dodatkowa – nie może przekraczać 2,5% Twojego wynagrodzenia brutto.

  Pracownik:

  • wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto, które jest potrącane z Twojego wynagrodzenia netto. Możesz obniżyć swoją wpłatę podstawową do 0,5% wynagrodzenia brutto, jeśli łączne dochody nie przekraczają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia,
  • wpłata dodatkowa – nie może przekraczać 2% Twojego wynagrodzenia brutto.

  Państwo:

  • jednorazowo – 250 zł wpłaty powitalnej,
  • dopłata roczna – 240 zł z Funduszu Pracy.

   

  Warto zaznaczyć, że wpłaty finansowane przez pracodawcę są Twoim przychodem, który podlega opodatkowaniu. Dlatego pracodawca potrąca podatek dochodowy od swojej części wpłat na PPK zgodnie z Twoją skalą podatkową, co w efekcie nieco zmniejsza Twoją pensję netto.

   

 • Czy środki zbierane w PPK stanowią własność prywatną?

  Środki, które gromadzisz na indywidualnym koncie PPK są Twoją prywatną własnością i podlegają dziedziczeniu.

 • W jaki sposób działają PPK?

  Co miesiąc pracodawca automatycznie wpłaca na Twoje prywatne konto Twoją i jego część wpłaty. Od państwa otrzymujesz wpłatę powitalną i raz do roku wpłatę roczną. Następnie te środki inwestowane są na rynku kapitałowym za pośrednictwem funduszy zdefiniowanej daty, którymi zarządzają uprawnione do tego instytucje finansowe.

 • Co dzieje się z pieniędzmi gromadzonymi w PPK?

  Wszystkie środki gromadzone na kontach PPK są inwestowane na rynku kapitałowym za pośrednictwem funduszy zdefiniowanej daty. Fundusze te ograniczają poziom ryzyka wraz z upływem czasu. W zależności od daty Twojego urodzenia jesteś automatycznie przypisywany do danego funduszu. Środki inwestowane są w jednym funduszu przez cały okres odprowadzania wpłat, chyba że zdecydujesz się na zmianę funduszu.

 • Co to są fundusze zdefiniowanej daty?

  Są to fundusze inwestycyjne specjalnie zaprojektowane do rozwiązań emerytalnych. Zdefiniowaną datą jest tutaj szacowany moment Twojego przejścia na emeryturę. Przeważnie młody inwestor chętniej akceptuje ryzyko inwestycyjne, na przykład związane z inwestowaniem w akcje. Z wiekiem jednak apetyt na ryzyko maleje, a im nam bliżej do przejścia na emeryturę, tym portfel inwestycyjny powinien być stabilniejszy. Wtedy inwestor lokuje środki w mniej ryzykowne aktywa, na przykład obligacje skarbu państwa. Taką ideę automatycznie realizują fundusze zdefiniowanej daty - zapewniają większe bezpieczeństwo powierzonych środków przez stopniową zmianę alokacji.

 • Ile kosztuje inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty?

  Całość wpłat pochodzących od Ciebie, pracodawcy i państwa jest inwestowana. Praca, jaką wykonują zarządzający, oraz koszty związane z prowadzeniem funduszy zdefiniowanej daty uprawniają instytucje finansowe do pobierania opłaty za zarządzanie. Ustawowo taka opłata nie może jednak przekraczać 0,5% od wartości zgromadzonych aktywów, wyliczanych w skali roku.

 • Jakie jest ryzyko inwestowania za pośrednictwem funduszy zdefiniowanej daty?

  Nie ma inwestycji bez ryzyka. Fundusze inwestują środki na rynkach kapitałowych krajowym i zagranicznych, w różne klasy aktywów, na przykład akcje spółek czy obligacje skarbu państwa. Notowania tych instrumentów podlegają nieustannym zmianom i mogą się znacząco wahać, co przekłada się na wartość inwestycji. Zarządzający dochowują należytej staranności, żeby dla uczestników funduszy wygenerować zysk, ale zawsze istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.

 • Kto zarządza funduszami zdefiniowanej daty?

  W NN Investment Partners TFI funduszami zarządza doświadczony zespół ekspertów, wielokrotnie nagradzany branżowymi nagrodami za osiągane wyniki. Codziennie podejmują decyzje inwestycyjne, oczywiście mając na uwadze ustawowe wytyczne dotyczące funduszy zdefiniowanej daty.

 • Czy uczestnictwo w PPK jest obowiązkowe?

  Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, przy czym osoby w wieku od 18 do 55 lat, które rezygnują, obowiązuje automatyczny zapis, który odbywa się co 4 lata.

 • Jak dostać się do mojego PPK? Gdzie mogę zobaczyć swoje środki?

  Dostęp do Twoich środków zapewnia Ci serwis transakcyjny nntfi24.pl.

 • W jaki sposób otrzymam dostęp do serwisu transakcyjnego PPK?

  W zależności od danych przekazanych przez pracodawcę, na Twój zostanie wysłany na adres e-mail lub adres korespondencyjny wyślemy login (Numer Uczestnika), a PIN wyślemy na numer telefonu komórkowego lub adres korespondencyjny w osobnej przesyłce.

 • Co zrobić w przypadku gdy nie otrzymałem/-łam listu powitalnego lub PIN-u do zalogowania?

  W tej sytuacji zgłoś się na infolinię i zawnioskuj o ponowną wysyłkę. List powitalny zostanie przesłany na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail, a PIN na adres korespondencyjny lub numer telefonu zarejestrowany w systemie.

 • Co się dzieje ze środkami PPK, gdy zmieniam pracodawcę?

  Możesz mieć więcej niż jedno PPK. To oznacza, że przy zmianie pracodawcy środki zgromadzone w PPK możesz zostawić na dotychczasowym koncie – one nadal będą inwestowane – a u nowego pracodawcy założyć nowe konto. Możesz również przenieść środki ze starego konta na nowe, żeby mieć wszystko w jednym miejscu.

 • Jakie są możliwości wypłaty środków z PPK?

  Możesz wypłacić swoje środki z PPK w każdej chwili, jednak jeśli zrobisz to przed osiągnięciem 60. roku życia wówczas zostaną one pomniejszone o:

  - podatek od zysków kapitałowych (o ile będzie należny),

  - wpłaty państwa,

  - 30% wpłat pracodawcy, które trafią na Twoje indywidualne konto w ZUS.

  Wcześniejsza wypłata bez konsekwencji możliwa jest w dwóch przypadkach: - poważnej choroby Twojej, Twojego małżonka lub dziecka (wypłacisz wtedy do 25% środków bez obowiązku zwrotu), - pokrycia wkładu własnego przy kredycie na budowę domu czy zakup mieszkania (wypłacisz do 100% środków, a jeśli zwrócisz je w ciągu 15 lat nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych). Dotyczy to osób przed 45. rokiem życia.

  Żeby skorzystać ze wszystkich benefitów PPK najlepiej wypłacić środki po 60. roku życia. Możesz wtedy wypłacić całość środków od razu, przy czym najkorzystniej jest wypłacić do 25%, a resztę rozbić na co najmniej 120 rat. W takim wariancie nie tylko ratalne wypłaty wzmocnią Twoją comiesięczną emeryturę, ale też nie zapłacisz 19% podatku od zysków kapitałowych.

Rozwińzobacz mniej